3 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

– Vi må erklære at det er klima- og miljøkrise

Vil ha plan for utslippskutt, faste miljømøter og handlingskampanjer

Tommy Reinås (MDG) lanserer en rekke konkrete forslag for å sette miljø- og klimakrisen mer i fokus i Stjørdal. Tommy Reinås (MDG) lanserer en rekke konkrete forslag for å sette miljø- og klimakrisen mer i fokus i Stjørdal.

Miljøpartiet De Grønne sin frontfigur i Stjørdal, Tommy Reinås, forventer at Størdal kommune erklærer at vi lever i en klima- og miljøkrise.

– Skal vi mobilisere bredt for å unngå en økologisk kollaps, er første steg å anerkjenne at vi står overfor en eksistensiell krise. Vi tror stjørdalingene oppriktig ønsker å leve i en kommune som gjør sitt for å skape ei trygg framtid. Vi lever best når vi vet at vi er gode mot miljøet og andre mennesker. Nå har vi muligheten til å vise at vår velstand ikke skal gå ut over dem som kommer etter oss, mener Tommy Reinås.

I en interpellasjon til kommende kommunestyremøte lanserer han et forslag til vedtak som setter klare krav til hvordan kommunen jobber med klima- og miljøkrisen. Alt på bakgrunn av at kommunen må erklære at vi lever i en klima- og miljøkrise, som er første setning i forslaget fra Reinås.

– Vi ønsker at rådmannen innen utgangen av året skal legge fram en plan for utslippskutt for de nærmeste tre årene. Det må legges opp til faste kvartalsvise møter mellom administrativ og politisk ledese der de diskuterer miljø og klima, og ikke minst må kommunen iverksette kommunikasjons- og handlingskampanjer rettet mot innbyggerne for å veilede i overgangen til lavutslippssamfunnet. Alvorlighetsgraden må komme tydelig fram, sier MDGs Tommy Reinås.

Til sist vil han at Stjørdal kommune i løpet av inneværende år må kartlegge artsmangfoldet i kommunen, og lage en plan for hvordan man skal sørge for at tapet av artsmangfold ikke skjer i Stjørdal.

Les forrige sak:
Denne sølvblanke villaksen ble tatt i Stjørdalselva under fjorårets sesong. (Foto: Norske Lakseelver)
Starter sesongen med fiskekonkurranse

Inntektene skal gå til rekrutteringsarbeid for villaksen

Close