9 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

– Vi sier ikke nei til Kvislabakken

|| Gunnar Uglem (MDG) er leder for komite levekår i Stjørdal.||

Gunnar Uglem fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) understreker at vedtaket i komiteen denne uken ikke er det samme som et nei. 

– Vi har gitt administrasjonen i oppdrag å se på sentrumsskolene under ett. Utgangspunktet er følgende: Det er Halsen skole som bør har en overkapasitet i sentrum for å møte uforutsette utfordringer. Komite levekår ser på Kvislabakken skole som en en-paralleller. Det skal den fortsatt være med bakgrunn i dagens prognoser, men det er utfordringer på enkelte årstrinn på Kvisabakken med for store kull, sier Gunnar Uglem.

Han poengterer at politikerne har kontakt med skolen om situasjonen. 

– I dialog med skolen oppfatter vi ikke situasjonen som akutt. Kvislabakken skole har gjort en veldig god jobb for å møte denne situasjonen. Alt tyder på at skolen har god kontroll. Nå har administrasjonen i Stjørdal kommune fått rom for å fremme forslag knyttet til Kvislabakken skole. Det er ingen ting i vårt vedtak som hindrer dette, understreker Uglem, som igjen ønsker å presisere at en samlet løsning for sentrumsskolene i Stjørdal må ta utgangspunkt i Halsen skole. 

Coop Storlien artikkelnivå

– Hva vil du si til engasjerte foreldre på Kvislabakken?

– Jeg er kjempeglad for at de engasjerer seg. Det håper jeg de fortsetter med, men som politiker er jeg tillitsvalgt for alle innbyggere i hele kommunen. Det krever et samlet overblikk, sier Gunnar Uglem som har vært i dialog med leder Halvor Husbyn i FAU på Kvislabakken skole og invitert seg selv til FAU-møte for å snakke med foreldrene.

Les forrige sak:
||
Tatt med store mengder narkotika og dopingmidler

Det var under en ransaking hjemme hos malvikingen i mars i […]

Close