16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Vi skal finne gode ­løsninger!

Bjørn Magne Lyngstad lytter til Nav-direktør Vegard Rydningen. Den nytilsatte Nav direktøren får informasjon av Åse Sandblost ved Nav Stjørdal.

 

 

Fylkesdirektør Vegard Rydningen i Nav-Nord-Trøndelag startet i sin direktørstilling denne uka. Rydningen vil oppnå gode resultater for Nav i nordfylket. Det skal gjøres gjen­nom økt fokus på smarte løsninger, mer effektiv saksbehandling og god kontakt med næringslivet. En klar målsetting er å få flere Nav- brukere ut i arbeid.

Den nye fylkesdirektøren i Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, besøkte Nav-kontoret i Stjørdal rådhus like før han denne uka tiltrådte stillingen som direktør. Han har tidligere arbeidet som avdelingsdirektør pensjon med ansvar for 7 fylker. På visitt hos Stjørdalskontoret, fikk Rydningen nyttig informasjon av saksbehandler Åse Sandblost, og var med henne i møte med brukere. 

Hellsenteret uke 25 mobil

Jeg legger turen til Nav Stjørdal for å lære mer om hva de ansatte her arbeider med. Det er gjerne komplekse saksfelt og våre ansatte har mange ulike oppgaver de skal løse til beste for våre brukere. For meg som direktør, er det viktig å gjøre seg kjent med og få en god innsikt i prosessene, sier Vegard Rydningen.  Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Magne Lyngstad fremhever den gode score som Nav har fått i Nord-Trøndelag, og viser til brukerundersøkelsen der alle som ønsker kan ytre sine meninger om service og inntrykk brukerne har av Nav.

Vi har en nettbasert anonymisert undersøkelse på gang på andre året. Her kan alle som benytter Nav-tjenester rapportere om egne erfaringer med egen saksprosess og om møtet med våre saksbehandlere, sier direktør Vegard Rydningen, som også har en fortid fra Forsvaret blant annet som offiser på Værnes. Fylkesdirektøren som er bosatt på Stjørdal har fast kontoradresse på Steinkjer, men skal ha kontoradresse i Stjørdal på fredager.

 

Den nye Nav-direktøren i Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, er opptatt av å finne gode løsninger. Flere av landets innbyggere ut i arbeid er også en klar målsetting for Nav, som daglig yter sine tjenester landet over.  

 

Sjef for 24 Nav-kontor
Fylkesdirektør Rydningen, som nettopp har gjennomført møter med fylkets rådmenn, har fra og med denne uka ansvaret for 24 Nav-kontor. Både statlige og kommunale oppgaver venter i det ofte komplekse saksfeltet som direktøren nå vil ha ansvar for. Med visitten til Stjørdals-kontoret nylig, som også har dekningsområde i Værnesregionen, har direktøren sett på mottaksområdets funksjoner i tillegg til serviceområdet.

Vi vil nok komme til å se en utvikling av mer kundebaserte tjenester via nettløsninger. Det finnes mange Nav-tjenester som er tilgjengelige via nettet.  Fortsatt skal alle som ønsker det få snakke med egen saksbehandler hos oss. Fordi om saksområder hos oss i Nav i noen tilfeller kan være komplekse, er det alltid en klar målsetting å være til nytte for den som ønsker bistand fra oss, sier Rydningen. Åse Sandblost har mange brukergrupper innom Nav i Stjørdal. Blant annet flyktninger eller utenlandske statsborgere som har gjennomført sitt introduksjonsprogram og er i ferd med å søke arbeid lokalt eller regionalt.

Hvilke områder vil direktøren legge vekt på fremover?
Jeg er opptatt av resultater og smarte løsninger. For eksempel ønsker vi å bruke gruppebaserte informasjonsmøter, samtidig som vi må få ned saksbehandlingstiden på enkelte områder.  Vi er målbare på det vi gjør, og et internt godt arbeidsmiljø skal vektlegges samtidig som vi yter den service vi er pålagt gjennom lovverket. Vi skal se mer på systematikk i planlegging og organisering, og generelt har jeg et godt inntrykk av de Nav-kontorene jeg har besøkt. Personlig synes jeg det en spennende å kunne yte hjelp og bistand til de som benytter våre tjenester. Vi i Nav er her for å gi våre brukere den hjelpen de trenger, avslutter en helt nytilsatt direktør i Nav Nord-Trøndelag.

Les forrige sak:
FOTO: Tore Rømo fra Stjørdal kommune signerte til glede for leder av Skatval Bondelag, Lars Fløan.
Overleverte budstikka

Mandag overleverte NT Bondelag en budstikke til de lokale bondelagene i […]

Close