13 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

– Vi skal være best på arrangement i Norge

De har en klar plan for hvordan Stjørdal skal bli best på arrangement

BEST PÅ ARRANGEMENT: Rådgiver ved næringsavdelingen Torbjørn Berg Strømstad (t.v.) og leder av den politiske komiteen for kultur, næring og miljø Tommy Reinås fra Miljøpartiet De Grønne er enige om at Stjørdal skal bli best mulig på arrangement. BEST PÅ ARRANGEMENT: Rådgiver ved næringsavdelingen Torbjørn Berg Strømstad (t.v.) og leder av den politiske komiteen for kultur, næring og miljø Tommy Reinås fra Miljøpartiet De Grønne er enige om at Stjørdal skal bli best mulig på arrangement.

– Det er klart vi skal bli best på arrangement i Norge. Tommy Reinås (MDG) er ikke i tvil, og torsdag sier kommunestyret etter alt å dømme ja til å ansette en arrangementskoordinator.

– Kommunens rolle er å være en best mulig tilrettelegger for mange små og store arrangement i Stjørdal. Gjennom denne handlingsplanen og med konkrete tiltak skal vi bli enda bedre på det, sier Torbjørn Berg Strømstad. Meråkerbyggen som er rådgiver ved næringsavdeling har blitt kommunens «arrangementssjef» og har nå sammen med mange andre involverte utarbeidet en plan for å bli enda bedre.

– Vi har involvert mange personer tidlig i arbeidet med denne. Det har gjort at vi har en liste med handlinger og tiltak vi skal gjennomføre, sier Berg Strømstad. Planen har en målsetting om at Stjørdal skal framstå som en tilretteleggende arrangørkommune, men mens byråkraten er temmelig lavmælt når det kommer til målsettinger og visjoner tråkker politiker Tommy Reinås mer til.

– Stjørdal skal være best på arrangement i Norge. Vi har beliggenheten, vi har flyplassen, vi har alle forutsetninger for å bli best på arrangement. Stjørdal skal være det mest attraktive stedet å ha arrangement på, sier Tommy Reinås fra Miljøpartiet De Grønne og som leder den politiske komiteen for kultur, næring og miljø.

Ansetter koordinator

Det er mange tiltak som er ramset opp i planen for hvordan Stjørdal skal arrangementsby nummer 1 som er «hovedoverskriften» på satsingen. Første konkrete steg er at det nå skal ansettes en arrangementskoordinator. Dette blir i første omgang en 20 prosent stilling og Berg Strømstad er klar på det behovet.

– For Stjørdal kommune vil det være viktig å kunne ha et ansikt, en stemme og et navn som man kan forholde seg til, som vet hvilke knapper som skal trykkes på og som har tillit i det nødvendige nettverket. I første rekke er det viktig å drive rettledning, men videre vil også det å være aktiv sammen med de frivillige og de profesjonelle være en viktig del av arbeidet, sier Torbjørn Berg Strømstad.

Ny hjemmeside

I rekken av tiltak står også opprettelse av en hjemmeside med adressen arrangementsby1.no. Det arbeidet er foreløpig så vidt i gang, men tanken er at dette skal bli en nyttig veileder for alle arrangører.

– Denne hjemmesiden skal fortelle hva som er påkrevd, hva som er viktig og hva som anbefales til en arrangør, sier Berg Strømstad. Her skal aktuelle arrangørsteder presenteres med informasjon om hvilken infrastruktur som finnes på de aktuelle lokasjonene.

«Fotavtrykket» skal ned

I tillegg til ansettelse av en arrangementskoordinator og opprettelse av en ny hjemmeside består arrangementsplanen av flere tiltak. Blant annet skal det digitale verktøyet CIM Event innføres for å lette søknads- og godkjenningsprosessen for både arrangører og offentlige instanser. Det skal planlegges og gjennomføres kurs, utvikling og videreutvikling av arrangørsteder er prioritert, delta i regionale samarbeid, legge til rette for bærekraftige arrangement og ikke minst arbeide aktivt for å etablere studietilbud innenfor arrangementsturisme.

– Opplevelsesnæringer er blant de næringene det er forventet mest utvikling de kommende årene, så vi ønsker å jobbe for mulighetene til å etablere et studietilbud innenfor dette, sier Berg Strømstad.

Han er også fullstendig enig når MDG-Reinås snakker om miljø- og klimaperspektivet ved de ulike arrangementene.

– Det å kunne gjennomføre bærekraftige arrangement er sentralt. Vi skal få ned «fotavtrykket» innenfor klima og miljø noe som igjen vil føre til at alle arrangementene får et bedre omdømme. Alle arrangement må bli miljøsertifiserte, sier en engasjert Tommy Reinås.

Les forrige sak:
Elevene på bygglinja, Simon Gabragarges, Kevin Halvorsen, Odin Reitan, Sivert Kartum, Ermias Masho, Martin Weiseth, Sindre Stokke og Elisabeth Husås har laget flotte saker for fuglevenner.
Inviterer til julemarked på skolen

Aglo-elevene samler inn midler til veldedige formål

Close