5 °C Stjørdal, NO
26/02/2021

Maxus-endelig1
Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 08

– Vi unngår ikke reduksjon av antall ansatte

Nav Værnes får færre hender til å behandle stadig flere søknader

Nav-tillitvalgt Odd Robert Johnsen frykter konsekvensene av en nedbemanning.
Søknadsfrist – mobilbanner

Tillitsvalgte ved Nav Værnes er opprørt og bekymret over at inntil fire årsverk kan bli fjernet fra etaten.

– Vi ser med stor bekymring på budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2020. Konsekvensen av dette budsjettet er at det nå er satt i gang en prosess hvor det planlegges for reduksjon av fire kommunale årsverk, sier de Nav-tillitsvalgte i Værnesregionen, Marianne Dahle-Grådal (FO), Mette Vaarheim Aftret (Unio), Odd Robert Johnsen (AVYO), Marianne Jensen (NTL) og Christina V. Giske (Akademikerne) i et felles brev til media.

De stiller seg kritiske til budsjettmodellen som brukes i Stjørdal kommune, hvor drift og utbetalinger til økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en felles pott.

Søknadsfrist – mobilbanner

– Vi kan trekke fram KVP som eksempel. KVP er en rettighet for de som fyller vilkårene og NAV kommune kan ikke avslå å innvilge tjenesten, selv om det ikke er penger på budsjettet.  Kommunen som ansvarlig for de kommunale tjenester i NAV er pliktig til å yte tjenesten uavhengig av den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, sier de tillitsvalgte.

Skal levere bestillingen

Merethe Storødegård er leder ved Nav Værnes, og det er hun som har ansvaret for at alle får behandlet sine søknader om sosialhjelp, oppfyller forpliktelsene i forhold til lovpålagte statlige ordninger som KVP og som samtidig skal sørge for at de rammene kommunestyret har satt, overholdes.

– Vi har fått en bestilling fra kommunestyret som vi skal levere på. Konsekvensene har vi beskrevet i analysen som er levert fra oss. Vi skal ned 1,8 millioner kroner i 2021, ytterligere 1,4 millioner i 2022 og ytterligere 1,4 millioner i 2023. Vårt fokus er nå å levere på bestillingen, sier hun til Stjørdals-Nytt.

Det betyr at det trolig vil gå utover arbeidsstokken.

-Vi unngår ikke reduksjon av antall ansatte. Vi jobber på og snur alle steiner for å kunne levere det vi er bedt om, sier hun.

– Setter rettssikkerheten i fare

De tillitsvalgte mener budsjettmodellen skaper usikkerhet, og gjør det vanskelig å tilby nødvendig hjelp til de mest sårbare.

– En slik budsjettmodell mener vi er med på å sette rettssikkerheten til innbyggerne i fare.  Eksempelvis kan det ikke være slik at søkere av økonomisk sosialhjelp ikke vil få tilstrekkelig og hensiktsmessig hjelp fra NAV før neste år, fordi budsjettet er oppbrukt i september. En slik ramme vil føre til at mennesker og familier går til grunne, sier de i brevet.

Dahle-Grådal, Vaarheim Aftret, Johnsen og Jensen mener det blir et paradoks at rammebudsjettet vil bety nedbemanning i en tid hvor behovet aldri har vært større enn nå. Rundt fem prosent er arbeidsledige i Værnesregionen, og det er tre prosent høyere enn tidligere. Antall permitterte er også svært høyt.

– Videre vil et rammebudsjett, satt på spissen, bety at jo større behov kommunens mest vanskeligstilte innbyggere har for å få denne hjelpen, desto færre ansatte er det økonomi til å lønne, ettersom kostnaden og overforbruket må dekkes gjennom nedbemanning. Ringvirkninger av dette vil kunne være økt fare for feilvurderinger på grunn av økende arbeidspress, sier de.

Les forrige sak:
||
Nå skal ambulansetilbudet drøftes videre

- Å endre ambulansetjenesten på denne måten fra aktiv til passiv tjeneste er en uholdbar måte å spare penger, forklarer...

Close