-3 °C Stjørdal, NO
29/02/2020

Vikeplikt i nytt kryss

|| De første smell mellom biler har oppstått i krysset Havnegata-Innherredsveien. Denne møteulykken skjedde en lørdag formiddag. Det er merket med vikeplikts- skilt fra Innherredsveien sør mot Havnegata. Bilister og fotgjengere bør merke seg de opphevede gangfelt i området. Disse er så langt i Havnegata skiltet.||

Statens vegvesen opparbeider som siste fase i E6-prosjektet Havnegata. Denne møter Innherredsveien, og begge veiene har nå fått opphevet gangfelt med skilting. Gangfeltene som krysser kjørebaner på tre steder, er så langt ikke oppmalt. Bilister og fotgjengere bør derfor være ekstra observante på disse punktene i en fase med ny vei. Kjørende sørfra langs Innherredsveien har vikeplikt for trafikk på Havnegata. Dette er nå merket med vikeplikts- skilt fra Innherredsveien. Havnegata får nå støyskjerming og gang- og sykkelfelt opparbeidet.

Les forrige sak:
||
Frisørene fra Spir inn på ny adresse

Med økologiske og giftfrie hårprodukter har damene hos Spir of Norway […]

Close