-1 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Vil at kommunen planlegger steindeponi

Peker på Hembre grustak som aktuelt sted

SVs kommunestyrerepresentant, Anja Ristad ønsker at kommunen lager en plan for hvor det skal etableres steindeponi. SVs kommunestyrerepresentant, Anja Ristad ønsker at kommunen lager en plan for hvor det skal etableres steindeponi.

SVs Anja Ristad ønsker ikke at det blir steindeponi sør for Langøra. Hun peker på Hembre grustak som det beste stedet.

De store veianleggene som snart startes opp i Stjørdal og Malvik har behov for et temmelig stort deponi for steinmasse. Flere aktører har tatt til orde for sørdelen av Langøra som et mulig deponi.  SV mener nå det er på sin plass å se nærmere på planene. Det er i en interpellasjon til torsdagens kommunestyremøte at Ristad setter denne saken på dagsorden.

– De miljømessige utfordringene et slikt deponi vil medføre vil være svært store, og SV mener derfor at vi må finne andre steder der denne steinmassen kan deponeres. Dette naturområdet, med sitt unike naturliv, vil bli ødelagt om et steindeponi legges her, mener Anja Ristad.

Hun ønsker at kommunen lager en plan for hvor slik steinmasse skal kunne deponeres i Stjørdal.

– Vi har tidligere pekt på Hembre grustak som et aktuelt sted, siden et eventuelt deponi der ikke vil føre til store ekstra inngrep i naturen, men vi er selvsagt åpne for at det finnes andre gode alternativer, sier Anja Ristad.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Advarer mot sterk vind på E6

Vegtrafikksentralen advarer om spesiell strekning

Close