1 °C Stjørdal, NO
27/11/2020

Vil bruke 63 millioner på nytt skolebygg

Plusser på ti millioner for å få et framtidsrettet og «smart» bygg

Rådmannen foreslår å sette av 63 millioner kroner til nytt skolebygg ved Meråker skole.

Rådmannen i Meråker ønsker å sette av 63 millioner kroner til nytt skolebygg ved Meråker skole. Dette er ti millioner kroner mer enn tidligere anslått kostnad.

60 millioner er foreslått til det nye skolebygget, mens tre millioner er beregnet til oppgradering og utvikling av uteområdet. I dette tallet ligger det ingen midler til ombygging eller oppgradering av eksisterende bygningsmasse ved skolen.

Utvidelsen av kostnadsrammen til nytt skolebygg begrunner rådmann Ole Henrik Fjørstad med pris- og kostnadsjustering, men også på grunn av langsiktig tankegang.

– Rådmannen er opptatt av å få plass et fullverdig, framtidsretta og «smart» skolebygg ved Meråker skole. Dette koster litt mer enn først antatt, sier rådmann Ole Henrik Fjørstad.

De 63 millionene ligger inne i økonomiplanen i årene 2020 og 2021. Skolebygget er stipulert til cirka 2000 kvadratmeter.

Ellers omtaler rådmannen sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for de fire kommende årene som stramt, godt, realistisk, nøkternt og med begrenset handlingsrom.

– Meråker kommune har en robust, men ganske så sårbar økonomi slik rådmannen ser det. Sårbarheten ligger i at mesteparten av de store kraftinntektene våre, nærmere bestemt 17,4 av 21,2 millioner kroner, foreslås lagt direkte inn i drift i 2020. Dersom mesteparten av disse kraftinntektene skulle forsvinne på sikt vil Meråker måtte gjennomføre en smertefull og svært krevende omstillingsprosess i forhold til å måtte ta ned drifta, sier rådmann Fjørstad.

Nettopp det siste kan bli svært aktuelt ettersom kraftskatteutvalget går inn for å avvikle spesialordningen som gir kommuner direkte skatteinntekter fra vannkraft.

Ellers er rådmann Ole Henrik Fjørstad opptatt av å bygge en solid økonomi i Meråker. I 2019 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 0,4 prosent. Nå kan prognosene tyde på at resultatet blir opp mot 1 prosent. I sitt budsjettforslag for 2020 har rådmannen lagt inn et netto driftsresultat på 1,75 prosent, som er i tråd med nasjonale anbefalinger.

Rådmannens budsjettforslag for neste år har en «omsetning» på 269,5 millioner og 55,9 millioner i investeringsutgifter.

Les forrige sak:
De trener i gruppa Sterk og Stødig på Sagatun hver torsdag. Foran: Marit Bertheussen. Bak: Valdis Skulbørstad, Synnøve Lorentsen, Ambjørg Myrbekk, Ragnhild Aune, Johan Arnt Skulbørstad, Toril Holthe, Gunbjørg Leikvoll, Oddrun Stokke og Kari Mælen. Treningsgruppa har flere medlemmer som ikke var til stede denne dagen.
Sosial trim på Sagatun

Trimgruppa Sterk og Stødig trener hver torsdag

Close