17 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Vil bygge City Værnes på Sandfærhus

||||| |Brødrene Balstad legger fram sitt prosjekt||||

Fra tidligere eier og driver selskapene utleie av butikkarealer i Hell Kjøpesenter som de siste årene har komplettert med flere nye butikker. De nye planene med City Værnes-logoen skisserer hele 55 000 kvadratmeter fordelt på parkering i to plan, kjøpesenter i tre plan og leiligheter ca 180 til 200 enheter bygget på en såkalt takhage. Brødrene Rolf, Reidar og Per Erik Balstad presenterte planen på en pressekonferanse fredag 6.desember. Dagen før hadde administrasjon og medlemmer av Komite plan i kommunen blitt presentert planene med innspill til arealplanen.

– Vi har stor tro på den fremlagte løsningen som nå skisseres og mener vi skal kunne reise kapital nok til å starte en byggeprosess. Den kan bli trinnvis, men utnyttelsespotensialet er stort og vi vil benytte denne muligheten, sier Per Erik Balstad. Brødrene Balstad sier flyplassen på Værnes er en nøkkelfaktor for å lykkes med planene. Her er det i dag mange arbeidsplasser, det samme på Rica Hell Hotel og på deres kjøpesenter.

– Vi ser allerede i dag debatten går om jordvern og arealknapphet hos en kommune i vekst. Får vi de politiske vedtak som gir en godkjenning til dette prosjektet City Værnes, så skulle vi kunne tilby meget attraktive boliger som ligger utenfor støysone rød, og disse boligene vil få en attraktiv beliggenhet ved Stjørdalselva og med utsikt mot fjorden.  Vi ønsker også å beholde den gamle jernbanebrua til Hell etter som Jernbaneverket nå trolig bygger ny jernbanebru, sier Per Erik Balstad.

Stor utnyttelsesgrad lik Rica Hell Hotel

Når Utstillingsplassen Eiendom AS og Balstad eiendom holding nå lanserer planene for nye City Værnes, presenterer de dokumenter og kartskisser som viser en stor utnyttelsesgrad. Kjøpesenteret med blandet formål legger til rette for forretninger, kontorer og boliger på samme tomt. Konkret vil dagens parkeringsareal bygges ut sammen med dagens senter tilsvarende 28,5 dekar.

– Vi ser at aktører som Avinor og KLP Eiendom posisjonerer seg i området, da er det også interessant for oss å se på utvidelser. Med flytting lengre vest av jernbanen vil vi kunne vinne areal til et parkeringshus også, sier Brødrene Balstad som så langt i presentasjonen av prosjektet har mottatt positive tilbakemeldinger også fra Avinor. Av positive faktorer ramser utviklerne av prosjektet opp: Gangavstand til mange arbeidsplasser. Det samme for fly, tog, buss og bil. All nødvendig infrastruktur på plass. Butikker i kjelleren (under leiligheter i flere etasjer). Berører ikke dyrket mark. Kan ivareta grøntanlegg/omgivelser ved å bygge seksjonsvis over kjøpesenter. Det kan bygges høyt uten å skjerme for andre. Ivaretar behovene for parkering på egen tomt.

Coop Storlien artikkelnivå

– Vi synes selv at dette er i tråd med en kommende utvikling av større utnyttelse av arealene, sier Rolf Balstad. Illustrasjoner viser vi her i toppen av artikkelen.

Les forrige sak:
|
Nå kommer julegryta

Leif sier det er informasjon å finne både på facebook og […]

Close