12 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Vil bygge gang- og sykkelveg bak gården

Vil gjøre skoleveien sikrere for 50 barn

Rune Larsen (innfelt) lanserer en ny mulig løsning for gang- og sykkelveg mellom E6 og Nordlandsfeltet. Rune Larsen (innfelt) lanserer en ny mulig løsning for gang- og sykkelveg mellom E6 og Nordlandsfeltet.

Ønsker fortgang i bygging av gang- og sykkelveg til Nordlandsfeltet.

– Fra før har vi glimrende eksempler på at en gang- og sykkelvei trenger ikke ligge parallelt med fylkesveien for å fungere godt. Sykkelveien ned bekkedalen fra Husbymarka til Fosslia skole er ett eksempel, fra Prestmoen langs evja til Haraldreina skole et annet, og det er også gitt gode innspill for å få til noe tilsvarende fra Sætnanfeltet til Elvran skole.

Dette skriver Rune Larsen (H) i en interpellasjon til dagens kommunestyremøte. Høyre-representanten, som er leder for kommunens trafikksikkerhetsutvalg, ønsker snarlig bygging av ny gang- og sykkelveg mellom E6 og Nordlandsfeltet. I den anledning kommer han med forslaget om å bygge gang- og sykkelvegen et godt stykke fra kjørevegen.

– På Kvithamar kan man se for seg at den eksisterende sykkelveien fra Nordlandsfeltet kan forlenges gjennom den bakerste delen av hagen bak Kvithamar Forsøksstasjon og langsetter åkerkanten mot rasteplassen ved E6. Dette vil i så fall følge samme grunnide som for Prestmoen – Haraldreina, der gang- og sykkelveien går korteste vei mellom to punkter. Man unngår samtidig å legge beslag på store areal prima jordbruksland langs fylkesveien, mener Larsen.

Nå som kommunen er eier av Kvithamar-eiendommen ser Rune Larsen for seg at det er mulig å finansiere dette gjennom sykkelby-prosjektet. Kommunens bidrag kan i tilfelle være avståelse av areal, mener Høyre-politikeren.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
UT I DEN STORE VERDEN: Avfallskomprimatoren Frank og hans «foreldre», Sissel Albertsen og Maurizio Lucia, har fått stor respons på sin folkefinansiering.
Nå kan du sikre deg Frank

SE PROMO-VIDEOEN TIL VERDENSNYHETEN FRANK FRA STJØRDAL!

Close