11 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Vil bygge generasjonenes hus

Ønsker omsorgsboliger og studentboliger sammen

Kanskje kan Stjørdal kommune skape et generasjonenes hus i Stjørdal sentrum. Nå mener Morten Harper fra SV at kommunen har en unik mulighet. Han viser til erfaringer i Århus Danmark om kombinasjon av boliger som omsorgsboliger og studentboliger. Tomta eies i dag av Veidekke, som har gitt positive signaler til kommunen til et fremtidig erverv av tomta på rundt tre mål i Husbyvegen. Kanskje kan Stjørdal kommune skape et generasjonenes hus i Stjørdal sentrum. Nå mener Morten Harper fra SV at kommunen har en unik mulighet. Han viser til erfaringer i Århus Danmark om kombinasjon av boliger som omsorgsboliger og studentboliger. Tomta eies i dag av Veidekke, som har gitt positive signaler til kommunen til et fremtidig erverv av tomta på rundt tre mål i Husbyvegen.

Tomta ligger klar for bygging i Husbyvegen midt i Stjørdal sentrum. Nå vil SV i Stjørdal at kommunen erverver og drøfter mulighetene for å bygge omsorgsboliger og studentboliger sammen på en gammel gartneritomt.

Han viser til en modell fra Århus i Danmark der godt voksne personer tilbys muligheter for å bo i samme hus som studenter. Morten Harper fra SV i Stjørdal sier erfaringene visstnok skal være gode, og tanken er at generasjoner skal finne sammen til felles nytte i samme hus.

– En viktig del av en trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass når man får behov. Derfor må det være en sentral oppgave for kommunen å sikre at det er nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger med lett tilgang til sentrumstilbudene. Kommunen vokser i folketall, og vi vil møte en situasjon med langt flere eldre som trenger trygge tilbud om både helsehjelp og boligtilbud i årene som kommer, sier Morten Harper fra Stjørdal SV.

Langs Husbyvegen mener han løsninger ligger for å realisere.

– Dere peker igjen på et tomteområde som kommunen sitt borgerlige flertall ikke fant interesse i for cirka ti år siden. Hva er endret nå?

– Det er riktig at mindretallet da så på «Gartneritomta» etter Stokkes gartneri som et svært godt egnet område for offentlige tjenester. Her fikk en privat aktør tilslaget. I Stjørdal sentrum har vi nå på samme tomt igjen en mulighet til å følge opp behovet for flere boliger for eldre i kommunal regi, og for kommunens innbyggere generelt. Her peker vi konkret på tomten som ligger rett ved Stjørdal Bosenter. Det kommende Helsehuset bygges nå bare hundre meter unna og deler av den gamle gartneritomta er fortsatt ikke utbygd. Her har kommunen nå en unik mulighet. Det er Veidekke som nå eier området, og som tomteeier har Veidekke de siste årene bygd fire boligblokker i nord. Disse har fått navnet Stokkes Hage, sier Morten Harper.

Coop Storlien artikkelnivå

Den ledige tomta ligger som nærmeste nabo til Stjørdal Bosenter. Bosenteret har i ytterste fall kunne blitt bygget sammen med et kommende nytt bygg i kommunal regi.

– Vi i SV føler at dette området på nær tre mål tomt nesten roper om å bli brukt til omsorgsformål. Dette virker på mange måter som en meget god idé og vi har nødt til å tenke langsiktig. Her må kommunen komme på banen og utrede de mest aktuelle mulighetene, gjerne med avsatte boligenheter for utleie til studenter.

– Kan personer med behov for helsehjelp bo tett på studentmiljø Harper?

– Det er ingen ting i veien for det. Faktisk kan vi vise til et slikt prosjekt i Danmark som har gitt gode effekter der ung møter voksen i et bofellesskap. Derfor velger vi i SV å foreslå et navn som generasjonenes hus i Stjørdal. Omsorgsboliger for eldre er en naturlig tanke ut fra beliggenheten, men dette kan også være en god mulighet for å legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. Kanskje kan vi skape et generasjonenes hus midt i Stjørdal sentrum, for eksempel ved at det også er leiligheter her for studenter, sier Harper.

Han viser til at Århus i Danmark nå fullfører et prosjekt som omfatter boliger for familier, studenter og pleietrengende. Dette generasjonshuset vekker nå internasjonal oppsikt.

– Er det naturlig å sette ned et arbeidsutvalg for å utrede?

– SV vil gjerne diskutere og prøve ulike modeller for slike boliger. Det er viktig at skaper møteplasser og boliger som omfatter flere generasjoner og for ulike typer mennesker. Nå ser vi at flere lokale politiske partier viser større interesse for akkurat denne tomta i Husbyveien. Kanskje oppnår vi en tverrpolitisk enighet om å sikre kommunen denne tomta. Det får være den første starten på et spennende bolig- og omsorgsprosjekt på sikt, avslutter Morten Harper.

Les forrige sak:
Stoppet etter å ha kjørt 101 km/t

Holdt for stor fart på fylkesveg

Close