17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Vil bygge ny helikopterbase

Dagens landingsstripe kan bli til jord til matproduksjon

Heliscan AS vil bygge ny base på Frosta. Foto: Heliscan AS Heliscan AS vil bygge ny base på Frosta. Foto: Heliscan AS

På et 30 mål stort område ved Solem tre kilometer nord fra sentrum på Frosta har Heliscan AS planlagt ny helikopterplass og lokaler.

Tirsdag 8. juni legges planene for det nye hovedkvarteret til helikopterselskapet fram for formannskapet på Frosta.

Kommunedirektøren sin innstilling er å legge helikopterplanene ut til offentlig høring. Heliscan AS eid av Arnt Erik Ring og Kai Bogen vil ha landingsplass for helikopter samt lokaler med verksted og andre bygg for helikoptervirksomheten.

Det omkring 30 mål store området omkring tre kilometer nord for sentrum på Frosta er i planene omtalt som velegnet med liten nabobebyggelse.

Tre kilometer nord for sentrum vil HeliScanAS ha ny hovedbase. (Illustrasjon: Saksframlegg Frosta kommune).
Tre kilometer nord for sentrum vil HeliScanAS ha ny hovedbase. (Illustrasjon: Saksframlegg Frosta kommune).
Solem helikopterplass

På vegne av Heliscan AS har Promidt AS utarbeidet forslag til detaljregulering for Solem helikopterplass i Frosta kommune, gnr/bnr 25/01.

Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirksomhet som omfatter bygg og landingsplass for helikopter og landingsbane. I planene pekes det på at Heliscan AS fortsatt vil ha hovedbase på Frosta.

Men dagens beliggenhet på Vikaleiret er ikke optimal på grunn av nærhet til boligbebyggelse, og utvidelsesmulighetene er små.

Landingsstripe blir matjord

Planen er at eksisterende landingsstripe på Vikaleiret skal tilbakeføres til dyrket jord til matproduksjon hvis helikoptervirksomheten kan flytte til Solem.

Hvis formannskapet vil vedta å legge planene ut til offentlig høring vil Heliscan AS søke om konsesjon for den planlagte nye hovedbasen.

Les forrige sak:
||||
Politiet fikk napp under kontroll til sjøs – fem båtførere manglet noe vesentlig viktig

Politiet inspiserte sjåfører til havs natt til tirsdag

Close