7 °C Stjørdal, NO
21/04/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 16

Vil bygge om fjøs og låve til helsebygg

Statsforvalteren og kommunedirektøren er positive til planene

Friskgården vil bygge om driftsbygningen til helsebygg. Søknaden blir behandlet 7. april. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune). Friskgården vil bygge om driftsbygningen til helsebygg. Søknaden blir behandlet 7. april. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune).

Friskgården vil bygge om driftsbygningen på Hegge Nordre i Skatval til helsebygg.

Statsforvalteren og kommunedirektøren er begge positive til planene om å bygge om driftsbygningen til primærhelsebygg. Søknaden om dispensasjon for bruksendring fra fjøs og låve til næringsvirksomhet som primærhelsebygning skal behandles i Utvalg Plan og Miljø i Stjørdal 7. april. Kommunedirektøren vil si ja.

Driftsbygningen i to etasjer har bebygd areal og bruksareal oppgitt til henholdsvis 549 og 959,6 kvadratmeter. Bygningen skal brukes til næringsvirksomhet for primærhelsetjeneste, arbeidsrettet rehabilitering, og bedriftshelsetjenesten. Det vil si samme type virksomhet som i dag i boligen på eiendommen.

Slik vil Friskgården bygge om driftsbygningen, og så bruke den som helsebygg. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune).
Slik vil Friskgården bygge om driftsbygningen, og så bruke den som helsebygg. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune).
Tunet fradelt i 2002

Tunet på gården ble fradelt tilbake i tid. Trønderlåna ble godkjent som næringsbygg for bruk til rehabilitering av Friskgården i 2002. Gården ligger ved fylkesvegen Alstadvegen.

Statens vegvesen har ingen merknader til bruksendring av den tidligere driftsbygningen. Begrunnelsen for søknaden om dispensasjon er at driftsbygget har mistet sin funksjon som fjøs og låve for mange år siden. Friskgården har sterkt ønske om å ta vare på og benytte eksisterende låve.

Klassisk firkant-tun

Bygningene på gården er et klassisk trøndersk lukket firkant-tun med lån, låve og stabbur. Låven skal beholde sin form og materialbruk, samt bærekonstruksjoner. Ny virksomhet skal tilpasses bygget, slik at låvepreget beholdes.

Låven vil bli særpreget kurs- og møtelokale med opptreningsrom, plassert i et flott natur- og kulturlandskap. Og med muligheten for å ta i bruk låven vil gårdstunet og kulturlandskapet styrkes, ble det påpekt i søknaden om endret bruk.

Les forrige sak:
Én smittet i Stjørdal – trolig etter påskebesøk

Ble testet i går og fikk beskjed i dag om at prøven var positiv

Close