21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Vil bygge skogsbilveg

 

Målsettingen er å øke avvirkningen med 100.000 m3 i løpet av en 3-års periode, sammenlignet med avvirkningen i 2011. Rapporten beskriver 42 tiltak som vil kunne bidra til økt avvirkning i fylket. I tillegg er det satt ned et utvalg med folk fra det offentlige, industrien, næring og organisasjonene som drøfter og evaluerer tiltakene. Økt veibygging, med utgangspunkt i Hovedplaner for skogsveier, er et av tiltakene det arbeides mest med. Dette har resultert i at interessen for veibygging og avvirkning har økt kraftig i år. Tilskudd til drift i mellomvanskelig terreng og tilskudd til manuell hogst er to av tiltakene.

 

I år har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag en samlet tilskuddsramme til skogsveibygging og drift i vanskelig terreng på 7,8 millioner kroner.  Fylkesmannen anslår tilskuddsbehov  på om lag 5,5 millioner kroner i tillegg til de midler fylket har fått til disposisjon for 2013. Dette fremgår i et bakgrunnsnotat som Nord-Trøndelag Fylkeskommune har bedt Fylkesmannen utarbeide. Et notat fylkeskommunen ønsker å følge opp politisk.

Les forrige sak:
Røde tall i Selbu

  Det melder NeaRadio. - I gjeldende økonomiplan er det budsjettert […]

Close