2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Vil drøfte politi-organisering

Fire av de fem lensmennene i Værnesregionens kommuner orienterte Regionrådet om framtidig organisering. Fra venstre: Odd Magnar Horten, lensmann i Meråker, Marit Stigen, lensmann i Stjørdal, John Paulsby, lensmann i Selbu og Tydal og Oddbjørn Dyrdal, lensmann i Malvik.

 


Det foregår en omfattende prosess i politiet hvor framtidens organisering diskuteres og vurderes. I denne forbindelse orienterte  lensmennene i Malvik, Meråker, Frosta, Selbu/Tydal og Stjørdal om situasjonen til Regionrådet i Værnesregionen.

 

– Vi har sett på samarbeidet i Værnesregionen, og vil gjerne se samme samarbeidende kommuner innenfor politiet, sier lensmann i Stjørdal, Marit Stigen.

 

Omorganiseringen innenfor politiet foregår i de to ulike politidistriktene, og politiet i Værnesregionens kommuner i nord-fylket har kommet noe lengre i prosessen. Det innebærer at beslutning om framtidig organisering ligger like rundt hjørnet for Frosta, Meråker og Stjørdal. For kommunene i sør-fylket er beslutningen noe lengre fram i tid.

 

– Vår region, region 1, er det foreløpig ikke konkludert noe rundt. Politimesteren har brukt mye tid i fylkets øvrige regioner, og når tidspunktet er inne for vår region vil han også involvere seg tungt i dette, sier lensmann i Malvik, Oddbjørn Dyrdal. Også Malvik-lensmannen og lensmannen i Selbu/Tydal, John Paulsby, ser positivt på et eventuelt samarbeid mellom politiet i Værnesregionens kommuner.

 

Uansett geografisk organisering på tvers av, eller ikke på tvers av, fylkesgrenser vil det jobbes med et samarbeid mellom politiet og kommunene. I forbindelse med omorganiseringen er det pekt på mulighetene for å samarbeide om lokaler for politiet.  Med bakgrunn i dette vedtok Regionrådet at kommunene ser på muligheter for å gi politiets publikumsmottak plass i kommunenes servicetorg. Dette gjelder i første omgang for kommunene Frosta og Meråker. Stjørdal lensmannskontor vil være basen for politiet i Nord-Trøndelag politidistrikts sørligste region.

 

Den videre prosessen vil avdekke hvorvidt knytningen mellom Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikter avleder samme tilnærming, også for Malvik, Selbu og Tydal lensmannsdistrikter. 

 

Les forrige sak:
Blues-topp til Hell

  Født inn i bluesen   I 2006 og 2007 ble […]

Close