5 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Vil endre fotballkapitalen

Tangmoen spiller i 3.div kommende sesong. Her fra fjorårets møte med Fram-Skatval i 4.div.

 

-Fotball-Norge trenger et system hvor kretsene kan gi med en hånd uten å måtte ta med den andre. Siden 2009 har klubbenes overføringer til kretsene økt med 8 % over hele landet og hele 16 % om man ser bort i fra Oslo. Samtidig har de administrative lønnsutgiftene til kretsene økt med 18 % som følge av at vi pålegges flere oppgaver. Dette er en uholdbar situasjon for norsk fotball. Kretsene og klubbene må igjen få råd til å gjøre jobben sin. Mer penger til klubber og kretser er viktig for å opprettholde gode aktivitetstilbud i hele Norge. Derfor må en økonomisk fordelingsmodell tilføre mer, ikke mindre midler til breddefotballen, skriver foreningen på sine hjemmesider.

 

På forbundstinget 2012 vil foreningen fremme forslag om å:

-Øke overføringene fra Norges Fotballforbund til kretsene med 20 % i 2012 i forhold til overføringene for 2011.

-Nedsette et bredt sammensatt utvalg med mandat å se på fordelingen av NFFs overføringer og avgifter til kretsene og klubbene innen sommeren 2012. Utvalget skal også komme med konkrete forslag til hvordan fordelingen kan gjøres mer rettferdig, samt gi innspill på ideer til hvordan klubbene og NFF kan skaffe seg nye inntekstkilder. Utvalgets anbefalninger legges frem på neste forbundsting.

-Innføre reisestøtte til 3.divisjon. Å spille kamp er en avgjørende og selvsagt del av fotballopplevelsen. Fotball skal være en sport for alle, uavhengig av økonomisk situasjon. 3. divisjonen er en viktig sportslig arena for utvikling av unge spillere, og vi mener det nå er på tide at klubber over hele landet får like forutsetninger og bedre rammebetingelser for å delta på kamp. Innføre reisestøtte til klubbene i 3.divisjon med 4 millioner for 2012. Reisestøtten finansieres gjennom NFF. Klubbene i 3. divisjon stiller logoplass på spillerdrakter/arm til disposisjon for en felles samarbeidspartner som organiseres gjennom NFF samt øremerke klubbinnbetalinger og reisestøtte til reisetilskudd/økonomisk bidrag ovenfor 3. divisjonsklubber. Klubbene i 3. divisjon innbetaler i tillegg 15.000 før sesongstart i henhold til tingvedtak ved innføring av nytt seriesystem for 3. divisjon. Nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som utarbeider fordelingskriterier til klubbene.

-Gjennomgang av andrelagsproblematikken Dagens ordning, der toppfotballens og 2.divisjons deltar i de ordinære serier, går ut over viktige konkurranseprinsipper for de ordinære breddelagene. Det skaper uforutsigbarhet og strider mot fair play. Nedsette et bredt sammensatt utvalg bestående av alle deler av norsk fotball (inkludert 3. divisjon) innen sommeren 2012. Utvalget skal gjennomgå andrelagenes deltakelse i det ordinære seriesystemet.

 

Les forrige sak:
Framheves i Stortingsmelding

Dette står: ”Fosseduren filmteam er ei gruppe med ungdommar frå Stjørdal som […]

Close