2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Vil fjerne gratis hall-leie

|| Det kan bli slutt på gratis leie av haller i Stjørdal kommune for barn og unge. Her fra åpningsdagen av Stjørdalshallen 11. februar 2012.||

Saken skal opp i komite levekår tirsdag, deretter komite kultur, næring og miljø dagen etter.

Rådmannen foreslår at gratis timer på hverdager i hall frafaller og alle bestilte timer skal betales. Dagens ordning har gratis utleie i de kommunale idrettshallene fra klokka 16 til 19 for brukere under 19 år og betalt leie fra klokka 08 til 16 og klokka 19 til 22. På Øverlands Minde, kunstgressbanen og øvrige anlegg finnes det kun betalte timer.

Dette medfører ulike økonomiske forutsetninger mellom ulike de aktivitetene som benytter de ulike kommunale anleggene. Når det gjelder helg, så er det kun betalte timer og ingen gratis tid. Kamper, stevner og arrangement er betalte tider, også på hverdager.

For kommunen som utleier medfører dette, for halltimer spesielt, at det er en klar tendens til overbooking av gratisttimer og at timer som det ikke planlegges brukt ikke avbestilles da det ikke utgjør noen økonomisk konsekvens for bestiller. Dette foruten at mange prøver seg på å ikke booke anlegg før organisert trening. Dette gjelder uteanleggene. I praksis vil dette si at det er til tider er i praksis ledig kapasitet i idrettshallene da de står ubenyttet, mens det etterspørres ledig halltid. Det er også utfordrende å få fordelt likt med gratisttimer og betalte timer mellom de ulike aktivitetene og klubbene og sørge for rettferdig sirkulering på dette fra år til år. Ved fjerning av gratisttimer vil man unngå også taktiske oppsigelser av betalte timer og flytting til gratisttimer når noen blir ledig som i dag gjøres i utbredt grad.

Med bakgrunn i likhetsprinsippet, at all aktivitet på kommunale på idrettsanlegg eller idrettshall skal ha like forutsetninger, foreslås priser justert sammen med avskaffing av gratis timer og erstattes med kun betalte timer. I samme justering foreslås justering av satser for Øverlands Minde og Svømmehallen, samt innføring av betaling for leie til arrangement i idrettsanlegget Skateparken på lik linje med øvrige uteanlegg. Dette for å skape likhet mellom å drive med de ulike aktivitetene.

Justeringen skal ikke medføre større inntekter til kommunen, men er tenkt for en bedre og mere rettferdig fordeling av utgifter til de ulike leietakerne samt stimulere til bedre utnyttelse av ubenyttet anlegg/halltid. Foreslåtte justeringer gir også kommunens egne lag og foreninger fordel fremfor de som kommer fra nabokommuner, heter det i saksframlegget.

Stjørdal Idrettsråd foreslår at kommunen sender regning til de klubbene som ikke benytter hallen og ikke sier fra seg timen. En annen mulighet er full betaling for hver time, men tilbakebetaling via kulturtilskudd. Idrettsrådet mener at i utgangspunktet bør all aktivitet i hallene være gratis. Det skal være like vilkår for alle, uansett idrett eller lokale man bruker, mener de.

Les forrige sak:
||
Meråker får sin egen vott

- Vi lanserer en garnpakke som inneholder oppskrift, garn og litt […]

Close