-9 °C Stjørdal, NO
26/02/2020

Vil bort med seks av disse

Foreslår færre i kommunestyret og bort med et hovedutvalg

Kommunestyret i Meråker består i dag av 21 representanter. Nå foreslås det å redusere dette til 15. Kommunestyret i Meråker består i dag av 21 representanter. Nå foreslås det å redusere dette til 15.

Rådmannen går inn for å redusere antall medlemmer i kommunestyret i Meråker fra 21 til 15.

For å kunne endre på den politiske organiseringen fra kommende valgperiode må kommunestyret gjøre et vedtak i løpet av inneværende år. Og blir det som rådmannen anbefaler vil kommunestyret neste periode bestå av 15 representanter. Samtidig foreslår han å slå sammen to av hovedutvalgene til ett, slik at det blir igjen to hovedutvalg.

Alle hadde fått plass

Med innbyggertallet til Meråker kommune kan kommunestyret bestå av minimum elleve representanter.

– For å sikre en bred representasjon i kommunestyret bør en derfor ikke velge et alternativ med mindre enn 15 representanter i kommunestyret, skriver konstituert rådmann Inge Falstad i sitt saksframlegg til formannskapet.

Beregninger som er gjort viser at dersom dagens kommunestyre hadde bestått av 15 representanter ville samtlige parti som i dag er representert også blitt representert i det nye. Dersom det reduseres ytterligere vil det være betydelig større risiko for at partier ikke får plass i kommunestyret.

Slår sammen to hovedutvalg

Den andre store endringen som rådmannen foreslår er å slå sammen hovedutvalg for helse, pleie og omsorg med hovedutvalg for skole, oppvekst og kultur til et felles hovedutvalg. Samtidig opprettholdes hovedutvalg for kommunal utvikling. Summen av disse endringene tror rådmann Falstad blir bra.

– Dette alternativet vil sikre bred politisk representasjon i kommunestyret. En vil også sikre gode politiske prosesser i arbeidet med enkeltsaker, fordi alle sakene går innom et hovedutvalg før de behandles i formannskapet og kommunestyret. Ulempen med dette alternativet er at hovedutvalget for oppvekst og velferd (det nye felles hovedutvalget, journ.anm.) får et stort fagområde, og at en i noe grad fortsatt vil beholde sektorfokuset, mener Inge Falstad.

Kan spare 100.000

Rapporten fra konsulentselskapet PWC som startet denne prosessen antyder en kostnadsreduksjon på inntil 500.000 kroner ved å endre på den politiske organiseringen. Det vil ikke være mulig med rådmannens forslag.

– Kanskje kan en greie å redusere kostnadene med cirka 100.000 kroner ved at et hovedutvalg legges ned og at det blir noen færre representanter i kommunestyret, skriver rådmann Inge Falstad.

Samtidig må kontrollutvalget utvides fra tre til fem medlemmer i takt krav i ny kommunelov. Både formannskap, administrasjonsutvalget og brukerrådet foreslås videreført som i dag.

 

 

Les forrige sak:
Unge Høyre-leder i Trøndelag, og stjørdaling, August Grøntvedt, synes det er fullstendig unødvendig at kommunen bruker 50.000 kroner for å etablere en russecamp.
Klatrer mot toppen i Høyre

August Grøntvedt (21) har kommet med full fart inn i politikken

Close