6 °C Stjørdal, NO
17/02/2019

Vil framskynde bygging av nye skoler

|| Arbeiderpartiets Joar Håve fikk flertall i formannskapet for å framskynde byggingen av nye skoler ved Halsen og i Hegra. (Arkivfoto)||

Formannskapet brukte i dag en time og 40 minutter på å diskutere neste års budsjett. I løpet av den tiden stemte flertallet for å forsere byggestart for to skoler og planlegge bygging av paviljonger på en tredje skole. 

Etter forslag fra Joar Håve (A) går formannskapets flertall inn for å forsere byggestart av Hegra skole slik at byggestart finner sted senest våren 2019. På samme måte ønsker formannskapets flertall å fremskynde byggestarten av Halsen barneskole. Begge tiltakene finansieres med reduserte fondsavsetninger.
 

Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag: «Formannskapet ber rådmannen iverksette prosjektering for bygging av paviljonger ved Kvislabakken skole for å møte behovene for nye undervisningslokaler. Prosjektet finansieres med midler som er satt av til Bergkunstsenter i henhold til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-21. Resterende finansieres med midler fra kommunens disposisjonsfond».

Med den nye forståelsen mellom Arbeiderpartiet og Venstre ble både de to forslagene fra Joar Håve og forslaget fra Ragna Straume vedtatt med seks mot fem stemmer. Det betyr i første omgang et politisk nederlag for ordføreren og hans flertallskonstellasjon. Men det kommer en omgang til. Det er behandlingen i kommunestyret der de fire styrende borgerlige partiene (Sp, H, Frp, KrF) har flertall sammen med Miljøpartiet De Grønne. Så gjenstår det å se om MDG følger sine samarbeidspartnere i denne saken.

Budsjettmøtet i kommunestyret starter torsdag 14. desember kl. 09.00.

 

Les forrige sak:
||
Sangtilbud til de aller yngste

- Vi starter torsdag 30. november og kurset strekker seg over […]

Close