11 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Vil gjøre det tryggere å ferdes med hest i trafikken

– Vi synes det er behov for å revidere forskrifter og lovverk

Kjøreskolelærer Bjørg Reitan og prosjektleder Hallvard Krislok, følger spent med videre i arbeidet med prosjektet Hest i trafikken. Prosjektet er todelt. Hestemiljøet deler informasjon om temaet bredt. Nord universitet  har det ledende forskningsprosjektet på temaet Hest i trafikk. Kjøreskolelærer Bjørg Reitan og prosjektleder Hallvard Krislok, følger spent med videre i arbeidet med prosjektet Hest i trafikken. Prosjektet er todelt. Hestemiljøet deler informasjon om temaet bredt. Nord universitet  har det ledende forskningsprosjektet på temaet Hest i trafikk.

Prosjektet Hest i trafikken er et formidlingsprosjekt innen hestemiljøet. I prosjektet deles informasjon om sikker ferdsel med hest i trafikken. Det pågår parallelt også et forskningsarbeid på feltet hos Nord universitet.

Med en økende bruk av hest innen fritidsbruk langs trafikkerte gater, er fokus rettet mot sikker ferdsel. En naturlig konsekvens av dette er bedre informasjonsarbeid der forebyggende arbeid blant publikum, ryttere på hest og trafikanter skal prioriteres.

Hestemiljøene ser på flere tiltak for sikker ferdsel med hest. Lokale innspill med rådgivning som angår temaet har kommet blant annet fra prosjektleder nasjonalt fra hestemiljøet, Hallvard Krislok (64) opprinnelig fra Skjelstadmark i Stjørdal.

– Vi synes det er behov for å revidere forskrifter og lovverk når det gjelder bruk av hest i trafikken. Hesten er definert som kjørende i Veitrafikkloven og vi ser behov for bedre regelverk. Ser vi historisk på hestehold, ble det en merkbar reduksjon blant antallet hester fra tidlig på 1960-tallet. Traktoren inntok landbruket og gjorde hesten overflødig. Reduksjon i antall hester vedvarte frem til 1980-tallet, så endret bildet seg med et stigende antall. Fra 1970-tallet med cirka 20 000 hester har antallet steget til 125.000 individer i 2019. De fleste hester benyttes som fritidshest innen ridesport eller travkjøring, forklarer prosjektleder innen hestemiljøet, Hallvard Krislok.

Ønsker nasjonal fokus på temaet

Mange som er en del av hestemiljøet håper på økende nasjonalt fokus rundt temaet hest i trafikken.

– Vi forholder oss til at hesten defineres som et kjøretøy. Sammen med Nord Universitet har vi tidligere arrangert informasjonsprosjekter. Gjennom et vellykket arrangement i Levanger høsten 2019, deltok blant andre Märtha Louise sammen med et hundretalls deltakere, forklarer Hallvard Krislok.

– Hvordan opplever folk innen hestemiljøet utfordringene langs veiene?

– Slik trafikksituasjonen er flere steder, kan det oppleves utfordrende å være rytter eller kusk med travhest. Hesten benyttes i dag som nevnt mye til rekreasjon, i konkurranser, på travbanene eller til fjellridning også med bruk i sentrale strøk. Flere steder møter hesten motoriserte kjøretøy. De siste årene har det skjedd mye når det gjelder tilgjengelig utstyr for hest. Dekken med refleks, refleksbånd på hestens fotparti bør sammen med rytterens bekledning ivareta kravene om «å bli sett i trafikken». Belysning er en annen faktor.

– Vil aktiv bruk av hest på vei og øvrig trafikk kunne finne bedre løsninger sammen?

– Når det gjelder passerende kjøretøy som privatbil, maskiner eller tungbil skal hensyn og sikkerhet alltid ivaretas, sier Hallvard Krislok. Fra NAF Stjørdal har kjøreskolelærer Bjørg Reitan engasjert seg i prosjektet. Det har også blitt et bredt engasjement generelt for å løfte temaet hest i trafikken høyere på dagsorden. Det er ikke tillatt å benytte gang- og sykkelveier med hest.

– Bilfører må være forberedt å møte hest og rytter langs veibanen. Dette er noe man som fører av bil og kjøretøy må ta hensyn til i trafikken. Et av flere delmål fra hestemiljøet er å bevisstgjøre allmennheten rundt temaet hest i trafikken, forklarer Bjørg Reitan og Hallvard Krislok. De to sier det er et ønske å få temaet inn i trafikalt grunnkurs, som en del av kjøreopplæringen.

– Vi håper at temaet kan bli en del av utdanningen blant trafikklærere. Et sentralt mål er også påvirkning overfor lovgivende myndigheter, slikt at hest og rytter i likhet med øvrig trafikk blir ivaretatt forskriftsmessig også innen lovverk, sier prosjektleder Hallvard Krislok.

Hest også som forskningsprosjekt

Studenter ved Nord universitet bidro på temadagen på Levanger i 2019 sammen med Märtha Louise. Det var studentene som la til rette for demonstrasjonen for et stort publikum der de viste hvordan hestebrukere bør passeres. Studentene har fått et grundig fokus på hest i trafikken generelt, i tillegg har de hatt temadager om hest de siste tre årene.

– Forskningsprosjektet Hest i trafikk utføres av fem forskere ved Nord universitet. Dette er finansiert av svensk-norske midler fra Stiftelsen Hästforskning. Gjennom en omfattende søkeprosess med to runder, på linje med søknader til Forskningsrådet, fikk universitetet tildelt nesten to millioner i forskningsmidler i en toårsperiode. Disse midlene er for øvrig kanalisert gjennom Norsk forskningsråd. Forskningen på Hest i trafikk i regi av Nord universitet er nå i sluttfasen. Utenfor dette arbeidet, og uavhengig av denne forskningen opplever vi et engasjement blant folk innen hestemiljøene, sier Hallvard Krislok. Forskningsarbeidet hos Nord universitet utføres av fem forskere.

Les forrige sak:
Bjørn Borge Skei står ved gytegroper i Stjørdalselva.
Stjørdalskortet ga 170.000 kroner til kultivering

- Høyst nødvendig om vi skal fortsette å ha en levedyktig lakseelv, sier leder for elveeierlaget

Close