2 °C Stjørdal, NO
26/10/2021

Spar Hegra uke 43
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Vil ha barnetrygden utenfor sosialstønaden

Rødts Espen Myhr Grandalsmo mener at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt

VIL ENDRE BEREGNINGENE: Rødts kommunestyrerepresentant Espen Myhr Grandalsmo mener at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt når sosialstønad til barnefamilier beregnes. (Arkivfoto: Bjørn Helge Larsen) VIL ENDRE BEREGNINGENE: Rødts kommunestyrerepresentant Espen Myhr Grandalsmo mener at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt når sosialstønad til barnefamilier beregnes. (Arkivfoto: Bjørn Helge Larsen)

Rødts Espen Myhr Grandalsmo mener barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når sosialstønad beregnes. Nå vil han høre ordførerens mening om det samme.

– Rødt mener at løsningen på barnefattigdom er så enkelt som å legge til rette for at fattige barnefamilier får bedre økonomi. Å la familier som mottar sosialstønad få beholde barnetrygden vil være et enkelt grep. Å la barn vokse opp i fattigdom er aldri lønnsomt for et samfunn. Det sier Rødts kommunestyrerepresentant Espen Myhr Grandalsmo.

Torsdag fremmer han en interpellasjon i kommunestyret der han fremmer et forslag om at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt i beregningsgrunnlaget for familier som mottar sosialstønad.

Myhr Grandalsmo utfordrer også ordfører Ivar Vigdenes med et direkte spørsmål der han spør om ordføreren er enig i dette.

Rødt-representanten viser til statistikk som sier at 174 familier i Stjørdal med forsørgeransvar for 350 barn under 18 år mottok sosialstønad i løpet av fjoråret.

– I Stjørdal blir barnetrygden trukket fra sosialhjelpen fordi den regnes som inntekt. De aller mest vanskeligstilte i Stjørdal fratas altså en av de viktigste velferdsordningene for barnefamilier i Norge. Vi vet at for mange av disse familiene vil barnetrygden være det enkelttiltaket som, i alle fall delvis, kan løfte mange familier og barn ut av fattigdomsfella, sier Myhr Grandalsmo.

Les forrige sak:
Ordfører Ivar Vigdenes kan konstatere en moderat befolkningsvekst så langt i år med 86 flere innbyggere 1. oktober enn ved årsskiftet.
«Bare» 86 flere så langt i år

24.050 stjørdalinger og Malvik har rundet et nytt tusentall

Close