5 °C Stjørdal, NO
19/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Vil ha flere gangbruer over denne veien

Er bekymret for trafikksikkerheten til skoleelever

Daglig krysser mange Ringvegen. Nå vil FAU ha flere gangbruer. Daglig krysser mange Ringvegen. Nå vil FAU ha flere gangbruer.

Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Halsen barneskole vil ha flere gangbruer over Ringvegen som mange må krysse på skolevegen.

Det er i et innspill til planen for Sandskogan og Øverlands Minde foreldreutvalget (FAU) ved barneskolen i sentrum i Stjørdal har tatt opp trafikksikkerheten. Planen ble nylig lagt ut med invitasjon til innspill.

FAU bekymret

– ​FAU er bekymret for antall overganger som er planlagt over Ringvegen, innleder leder Bjørg-Inger Pedersen, som har signert brevet på vegne av FAU ved Halsen Barneskole.

Det pekes på mye trafikk i Ringveien, og 50-sone. I dag er det to gangbruer over hovedvegen i sentrumsområdet. En ved Stokkan ungdomsskole til Stokkhaugan og boligområdene og en til Fosslia.

Til de mange boligene på Husbymyra og flere boligområder krysses Ringvegen daglig av mange på lysregulerte fotgjengeroverganger på flere gang- og sykkelveger.

FAU vil ha økt trafikksikkerheten for alle elever som må krysse her.
FAU vil ha økt trafikksikkerheten for alle elever som må krysse her.
Vil ha flere gangbruer

– Dette er skoleveg for mange barn og nå planlegges flere bygg som vil bli brukt av barn og ungdom, skriver FAU-lederen.

FAU vil ha flere gangbruer, og nedsatt hastighet til 30 km/t på hele «gamle» Ringvegen. ​Eksisterende fotgjengerovergang mellom Prost Fergstads gate og Øverlands gate er midt i et kryss. Dette vil FAU ved Halsen barneskole ha vurdert i forbindelse med planen for området.

FAU sitt innspill vil nå bli tatt med under lokalpolitikerne sin behandling av planen for området.

Les forrige sak:
Hundene King og Tess er gjerne med på treningsbanen sammen med Bente Kristoffersen og Anita Vigdal Korstad. De tilbyr kurs over åtte kvelder med trening av hunder i ulik alder.
– Sitt, bli, kom!

Bente Kristoffersen og Anita Vigdal Korstad holder kurs for firbente venner

Close