10 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 37

Vil ha gangsti mellom Hell og Muruvik

SV i Stjørdal og Malvik ønsker at det gamle jernbanesporet tilrettelegges for turgåere

HIT, MEN IKKE LENGER kommer folk som går Malvikstien fra Hommelvik til Muruvik. Nå vil SV i Stjørdal og Malvik at gammelt spor tilrettelegges for turgåere videre til Hell. HIT, MEN IKKE LENGER kommer folk som går Malvikstien fra Hommelvik til Muruvik. Nå vil SV i Stjørdal og Malvik at gammelt spor tilrettelegges for turgåere videre til Hell.

Partiet SV viderefører forslaget om opparbeidelse av gangsti mellom Muruvik og Hell. Nå vil de sikre at både Nye veier og Bane Nor tilrettelegger for en fremtidig turvei langs fjorden. Gammelt spor som passerer Billedholmene kan bli en flott reise til fots, med barnevogn eller på sykkel.

De lanserte ideen i forkant av forrige kommunevalg, og har ikke tenkt å forlate kravet om forlengelse av Malvikstien mot Hell. Sosialistisk Venstreparti i Stjørdal og Malvik står sammen om kravet som nå rettes til både Bane Nor og prosjektledelse for ny E6, Nye veier.  Morten Harper som er kommunestyremedlem i Stjørdal synes syklende og gående bør få forkjørsrett langs fjorden. Dette vil han realisere på en strekning som i over 100 år har vært avstengt for allmennheten.

PRISVINNER: Malvikstien har vunnet priser for sin flotte turtrase mot fjorden. Nå kan kanskje sporet fra jernbanen videreføres mot Hell hvis SV får gjennomslag for en videreføring.
PRISVINNER: Malvikstien har vunnet priser for sin flotte turtrase mot fjorden. Nå kan kanskje sporet fra jernbanen videreføres mot Hell hvis SV får gjennomslag for en videreføring.
– En idyll

– Vi har en idyll liggende langs fjorden her. Det er dessverre fortsatt uavklart om Bane Nor vil være åpen for å omgjøre det som i dag er et lite brukt sidespor til en gangsti, men vi håper i det lengste at de ser verdien av en omdisponering. Dette er allerede gjort på traseen fra Hommelvik til Muruvik, og med meget stor suksess. Bane Nor har så langt sagt de per i dag vil opprettholde sporet, selv om det kun har vært to mindre transporter i uka med en gassvogn mellom Hell og Muruvik. Denne gassen må det gå an å transportere på andre måter, mener Harper.

– Hvordan skal SV greie å opparbeide en ny sti forbi Billedholmene?

– Jeg har ikke sett at det foreligger planer som tilsier at det faktisk blir togtransport på strekningen, og om det foreligger planer må vi i tilfelle få høre om dette. Derfor er det fortsatt ønskelig å gjøre om traseen til gangsti slik at den kan bli brukt av mange på et knutepunkt som også utgjør et skille mellom to kommuner. Dette vil gjøre det enkelt og attraktivt å sykle eller gå mellom Stjørdal og Hommelvik. Et folkehelsetiltak i stjerneklassen synes vi i SV dette er. Dette var bakgrunnen for at Stjørdal SV og Malvik SV sammen presenterte dette forslaget for en tid siden, forklarer Morten Harper.

TILGJENGELIG: Flatholmene kan bli bedre tilgjengelig fra Hell om planene om en gangsti realiseres.
TILGJENGELIG: Flatholmene kan bli bedre tilgjengelig fra Hell om planene om en gangsti realiseres.
Kan åpne mot fjorden

Fysisk aktivitet langs sjøen og strandsonen står i fokus når turveier anlegges på tilsvarende attraktive strekninger. Malvikstien har blitt en stor suksess, med en mye benyttet turtrase. Om noen år kan kanskje stien forlenges mot øst og Hell.

– For å beholde muligheten til å hensette jernbanevogner, kan et ønske fra Bane Nor være å beholde sidesporet fra Hell stasjon ut mot Billedholmene. Om det blir bygd ny E6, er det i planene at gangstien skal opprettholdes på utsiden av den nye veien. Teknisk sett trengs da bare at det tilrettelegges en sti eller rampe opp til sportraseen ute ved Billedholmene, en løsning med universell tilrettelegging som er tilgjengelig for alle brukere.

– Det er vedtatt store samferdselsprosjekt med opparbeidelse av ny tunnel i området. Hvilken tidshorisont ser SV for seg for en gangsti?

– Stjørdal og Malvik kommuner bør i reguleringssammenheng påse at også myke trafikanter ivaretas i området. E6-utbyggingen, som nå er under planlegging, betyr at atkomst utover gangveien til Billedholmene vil være stengt trolig frem til 2025. Det vil fortsatt være mulig å realisere gangsti til Muruvik hvis jernbanetraseen blir frigjort, men altså ikke før etter 2025 når veien med gangsti på utsiden eventuelt står ferdig.  Tunnelpåslaget vil eksempelvis et halvt års tid stenge sidesporet, men skal etter hvert frigis etter veiopparbeidelsen.

– Med en ny gangvei vil stigningene på Gevingåsen langs gammel E6 elimineres, hvordan ble forslaget mottatt ved forrige runde da SV lanserte ideen?

– Jeg kan legge til at vi har fått svært mange positive reaksjoner fra folk på forslaget om en slik gangsti. Folk synes det er rart at jernbanesporet ligger der så godt som ubrukt. Det ville være veldig attraktivt å kunne gå en tur langs den flotte traseen fra Hell til Muruvik. Her kan to kommuner møtes i et felles helsefremmende prosjekt. Vi håper det vil være en tverrpolitisk enighet om å arbeide for felles mål, avslutter Morten Harper fra SV.

Les forrige sak:
Denne eiendommen kan bli Stjørdals dyreste

Prisantydning på 10,8 millioner

Close