16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Vil ha karakterer i barneskolen

 

STJØRDAL: Unge Høyre i Stjørdal programfester innføring av karaktersystem i småskolen. Fra femte klasse skal elevene kunne måles etter karaktersetting.

Det er Unge Høyre i Stjørdal som nå i god tid før kommune- og fylkestingsvalget programfester innføring av karakterer allerede på 5.trinn i barneskolen. Tanken bak forslaget er ikke ny, ettersom Høyre lokalt i lengre tid har hatt saken med i sitt program også ved tidligere valg. Unge Høyre i Stjørdal har i dag et 30-talls medlemmer.

– Nå synes vi tiden er moden for å innføre en prøveordning med karakterer på 5.-trinnet i barneskolen. Vi ønsker å skape en “modningsprosess” for dette blant et bredt publikum og begrunner en slik innføring med lettere overgang til karaktersetting på ungdomsskoletrinnet, sier Håvard Steen Moa i Stjørdal unge Høyre. Han er derimot opptatt av at dette ikke innføres uten at det først blir en prøveordning. Bakgrunnen for forslaget er å skape en mykere overgang i karaktersettingen enn dagens modell i skoleverket. I trinnet fra småskole til ungdomsskole.

Ingen inntakskrav
Om Unge Høyre greier å løfte saken videre politisk, tror Steen Moa at karaktersetting på barneskoletrinnet heller vil skape trygghet for hver enkelt elev, og være et bedre måleinstrument enn smilefjes eller stjerner i margen.
– Det er ingen grunn til bekymring for karaktersetting fra femte skoleår. Det må være tryggere å forholde seg til karaktersetting i en tidligere fase i et utdanningsløp enn å skulle få klar tilbakemelding med status for egen læringsprogresjon først på ungdomsskoletrinnet, sier Håvard Steen Moa. Han vil ikke ha noen inntakskrav i ungdomsskoletrinnet, men målet skal være å lette overgangen til ungdomsskolen.

Coop Storlien artikkelnivå

– Å porsjonere ut overgangen kan gjøre skolehverdagen enklere for flere. Vi har nok av eksempler fra ungdomsskole og videregående skole der karaktersetting klart viser at grep for enkelte skulle vært tatt langt tidligere i utdanningsløpet innen ulike fag.

– Vil ikke en slik innføring i barneskolen skape A og B elever?
– Nei vi mener ikke det, og det er for noen et savn at individuelle forutsetninger ikke blir vektlagt. Finland har gode modeller for å løfte elevene opp på et jevnere nivå. Det kunne vi greid også i den norske skolen. Vi ser i dag at for mange faller ut fra den videregående skolen. Faget Norsk har blitt et “sekkefag”, der mye skal inn i pensum og skaper uryddighet. Lese- og skriveferdigheter er satt under press blant annet på bakgrunn av dette, mener Steen Moa.

Vil gi elevene tilbakemelding
En innføring av karakterer i 5. klasse vil i følge Stjørdal unge Høyre gi eleven god tilbakemelding om egen status i fagene.

– En slik tilbakemelding i form av karakterer gir den enkelte elev, skolen og elevens foresatte tidlig status over egen læring. Dette ufarliggjør også karakterer senere i utdanningsløpet, noe vi tror kan være en lettelse for hver enkelt elev, samtidig som en innføring i barneskoletrinnet gir status for egen læring tidlig. Dermed kan de elevene som sliter i enkelte fag tidligere fanges opp med ekstra ressurstilgang, avslutter Håvard Steen Moa, som i dag er elev ved Ole Vig videregående skole.

Les forrige sak:
Lensmann i Meråker, Stjørdal og Selbu-Tydal. Odd Magnar Horten, Marit Helene Stigen og John Paulsby (bildet) har et tett samarbeid over kommunegrensene. Samarbeidet betyr bedre og tryggere service for innbyggerne i region sør av Nord-Trøndelag politidistrikt.
Tett samarbeid i politiet

  Region sør i Nord-Trøn­delag politidistr­ikt, Stjørdal og Meråker, samarbeider godt […]

Close