20 °C Stjørdal, NO
24/07/2021

Spar Hegra header uke 29
Header-Bingo-uten dato

Krever svar i asfaltsak

MDG-Reinås antyder at demokratiske spilleregler er brutt

MDG-representant Tommy Reinås (innfelt) ønsker både evaluering og analyse av hva som skjedde da asfalt i Reealléen ble prioritert i høst. MDG-representant Tommy Reinås (innfelt) ønsker både evaluering og analyse av hva som skjedde da asfalt i Reealléen ble prioritert i høst.

Miljøpartiet De Grønnes frontperson, Tommy Reinås, ønsker en evaluering av prosessen som førte til at Reealléen ble asfaltert i høst.

– Kommunestyret har en gjeldende hovedplan for vei, hvor prioriterte veistrekninger er listet opp. I denne planen, og i denne prioriteringslisten, skal alle veier som vurderes å få asfalt stå. Dette gjelder prosjekt av vesentlig størrelse. Reealléen ble asfaltert på tross av at veistrekningen ikke står på denne prioriteringslisten, og prosjektet kostet omlag 1,5 millioner av et samlet asfaltbudsjett på åtte millioner kroner i 2018, sier Tommy Reinås.

Nå har han sendt inn en interpellasjon til kommende kommunestyremøte hvor han ønsker en gjennomgang av hele prosessen som endte med asfalt i Reealléen.

– Reealléen ble asfaltert i oktober etter et vedtak i plankomiteen, som var positiv, men hvor man ba om at veien ikke skulle prioriteres høyt. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener det er bekymringsfullt, og at det er brudd på et viktig demokratisk prinsipp, at veiprosjekt som ikke er forankret i verken kommunestyre eller formannskap, løftes og prioriteres fremfor de prosjektet kommunestyret har pekt på skal prioriteres, sier Reinås.

Han er krystallklar på at det ikke kan være slik at underliggende fagkomiteer kan avvike vesentlig fra de vedtak og planer kommunestyret har vedtatt.

– I plankomiteen sitter heller ikke alle de politiske partiene, understreker Reinås som foreslår en evaluering og en analyse fra rådmannen om de demokratiske spillereglene er brutt i Reealléen-saken.

Les forrige sak:
VIKTIG BIDRAG: Christian Røst (fra venstre) og Bjørn Ove Slind hos Varig bidrar med én million kroner til Greenfox ved Roger Gullikstad og Terje Wahl. Her signerer de investeringsavtalen.
Spytter inn én million i gründerbedrift

Varig Stjørdal forsikring går inn på eiersiden av Greenfox Electro AS

Close