-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Vil ha kvoter på brislingfisket i Trondheimsfjorden

MDG og SP vil regulere fisket på den sårbare bestanden av brisling.

Marit Arnstad fra Senterpartiet har nå stilet et brev til Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, der hun forventer at kvoter settes for fiske etter brisling i Trondheimsfjorden.

En flåte av snurpenotfiskere er på jakt etter brisling i Trondheimsfjorden. Båtene er i dag så effektive at de i løpet av få dagers fiske nesten tømmer fjorden for brisling. Nå vil både Miljøpartiet og Senterpartiet regulere fisket på den sårbare bestanden av brisling i Trondheimsfjorden.

Det er god grunn til bekymring for artene torsk, sei, kveite, lyr, sjøørret og flere andre fiskearter i økosystemet Trondheimsfjorden. Årsak er utfisking av nøkkelarten brisling, som er mat for mange andre arter. Marit Arnstad i Senterpartiet frykter at bestandene svekkes i fjorden på bakgrunn av brislingfisket som er kvotefritt.

– Vi er sterkt bekymret for den manglende reguleringen av fiske etter brisling. Tilsvarende fjordsystemer har regulert fiske, men av for oss uforståelige grunner er det fritt frem å tømme Trondheimsfjorden for brisling, slik kan vi ikke ha det, sier Marit Arnstad som nå har sendt brev til Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen en med svarfrist tirsdag neste uke.

Fisker opp mot 100 tonn brisling

Fiskearten brisling er på rødlista i kategorien Nær Truet. Etter rapporter fra fisket og forskning har bestanden gått 28 % ned de siste 10 årene.

– Vi vet det var pause i dette fisket i fjorden nesten i 10 år, men året 2018 var snurpere tilbake igjen og fisket ca 600 tonn. Under fjorårets fiske ble det rapportert opp mot 1000 tonn med bifangst bant annet av sei. Forvaltningstiltak er nå påkrevd, og vi forventer at statsråden gir oss et fornuftig svar på fremtidig forvaltning, sier Marit Arnstad. Den tidligere statsråden fra Skatval sier ordførere i både Levanger og Inderøy har henvendt seg til partiet med ønske om å få Fiskeriministeren i tale.

Løftet saken opp på fylkesnivå

Tommy Reinås fra fylkestinget i partiet MDG erfarer også at det ikke er kvoteregulering av brislingfiske i Trondheimsfjorden.

-Vi i MDG har for flere år siden tatt saken opp i Fylkestinget. Da vi reiste spørsmålet ble vi i starten latterliggjort. Dette til tross for at både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet regionalt anbefaler at det settes brisling-kvoter for fjorden.

– Hvilke konsekvenser kan dette fisket får for økosystemet i fjorden?

– Fjordfiskerne har sett dette før i Trondheimsfjorden. I løpet av noen få dager i 2018 og 2019 ble det tatt ut hele 1728 tonn brisling. Fisken ble tatt med ut av fjorden og levert hos fiskemottak på Møre. Tilbake sto Trondheimsfjorden, rasert og svekket. Bestandene av matfisk rapporterer yrkesfiskerne at er svekket. Fjordfiskerne får ødelagt mye av levebrødet sitt rett og slett, sier Tommy Reinås.

Det bor over 200.000 mennesker ved fjorden, fiske etter matfisk er en fornybar ressurs.

– Snart kan man kanskje ikke hente matfisk i fjorden, dette må vi ikke tillate skjer i Trondheimsfjorden. Fra gammelt av har Trondheimsfjorden vært et fantastisk spiskammers for alle som bodde rundt fjorden. Det var rike bestander av torsk, sei, kveite, laks, sjøørret og sild. Hadde man tilgang til fjorden, hadde man som regel tilgang på fersk fisk, sier Tommy Reinås som nå støtter initiativet som Senterpartiet tar i saken om kvotebegrensninger for brisling.

Les forrige sak:
Om noen år kan fem millioner agurker dyrkes inne i drivhusene til John Helge Lillevold i Meråker.
Vil dyrke fem millioner agurker

John Helge Lillevold har store utbyggingsplaner

Close