2 °C Stjørdal, NO
30/03/2020

Vil ha lokalt mobbeombud

Fremskritssparti-representant fremmer forslaget i kommunestyret

(Illustrasjonsfoto)
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Fremskrittspartiet i Meråker ønsker å etablere lokalt mobbeombud.

– Alle barn og unge skal ha muligheter til å nå sine mål og drømmer, og alle barn skal ha en trygg skolehverdag. Dessverre viser undersøkelser at alt for mange barn blir utsatt for mobbing i skolen. For Fremskrittspartiet er det avgjørende at disse barna, og deres foreldre, får hjelp og bistand. Det kan man få til gjennom å etablere et lokalt mobbeombud, skriver Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentant i Meråker, Olav Gimse, i en interpellasjon til neste kommunestyremøte.

Gimse utfordrer ordfører Kjersti Kjenes på om hun er enig i at det etableres et lokalt mobbeombud, for å sikre at alle barn og unge har en trygg og god oppvekst og skolegang.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Ombudets oppgave vil være å bistå både foreldre, barn og skoler i saker som omhandler mobbing. Det lokale mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud, som bidrar til å gå råd og veilede i mobbesaker. Dette er viktig for å sikre at barn og foreldre for den hjelpen de trenger, mener Gimse.

Fremskrittsparti-representanten er tydelig på at det forebyggende arbeidet er viktig.

– Det lokale mobbeombudet vil ha en viktig rolle i arbeidet med å forebygge mobbing i skolen. Ombudet bør samarbeide med skolene om å utarbeide tiltak for å gi elevene et godt skole- og klassemiljø, og vil være et viktig verktøy i kampen for å sikre alle barn en trygg skolehverdag, mener Gimse som fremmer forslaget om å ansette et lokalt mobbeombud i Meråker.

Les forrige sak:
Nesten 7000 besøkte boligmessa

Arrangørene er strålende fornøyd med debuten i Stjørdalshallen

Close