17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Vil ha mer kontroll

BLÅKORT SKAL FØLGE BRUKER: -HC-bevis skal ikke brukes hvis ikke bruker er med i bilen sier nestleder i Rådet, Svein Grindstad.

 

Rådet ønsker å legge saken frem for kommunestyret. –Vi må ha dialog med Forvaltningskontoret og Teknisk etat. Det som finnes av plasser er det private som har etablert. Med over 100 parkeringsbevis er det lett å forstå at det blir for få plasser. Rådet legger til at spørsmålene er nøye gjennomtenkt.

 

Strengere kontroll

 Grindstad er rask med å påpeke en forståelse for ulike grunner til å ha handicapbevis. –Ikke alle grunner for dette er synlige og vi forstår at hver sak vurderes individuelt. Men er ordningen individuell nok? Bør kriteriene ved utdeling av HC-bevis bli strengere i noen tilfeller?

Coop Storlien artikkelnivå

 

Det vi vil ha innsikt i er blant annet:

  • På hvilke vilkår får man utdelt handicapbevis?
  • Finnes det en ordning med midlertidige HC-bevis? Er det nødvendig at grensen er fastsatt til fem år?
  • Hvorfor er det lite rullering av HC-plasser? Er det nødvendig å bruke en HC-plass hvis det er ledig parkering siden av?
  • Hvor mange plasser er det av kommunale og private? Er det en løsning å få flere kommunale parkeringsplasser?

 

Kontroller parkeringa!

For å nå målet mener Svein det er klart hva man bør gjøre: -Komunikasjonen mellom Stjørdal forvaltningskontor og parkeringsvaktene .-Rådet etterlyser mer kontroll fra p-vaktene sin side.

Hva ønsker dere skal bli sluttresultatet av denne saken?

-Vi ønsker oss et bedre og kanskje strengere system for dette området, både når det gjelder tildeling av bevis og bruk av dem. Vi ønsker selvfølgelig flere kommunale plasser.

 

 

Vi tar tak i utforingene, lover Ketil Fiskvik.

-Vi er klar over at det i dag kan være for få handicapplasser i forhold til dagens retningslinjer for universell utforming, men teknisk etat driver å finner eventuelle løsninger, sier Fagansvarlig for samferdsel i enhet Kommunalteknikk, Ketil Fiskvik.

 

-Jeg kjenner ikke til Rådets sak før nå og har ikke fått noen konkret tilbakemelding fra sistnevnte om dette. Våre trafikkbetjenter sjekker at rette vedkommende bruker parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Bruker man disse plassene uten handicapbevis, risikerer man bot på 500 kroner.

 

Sørg for rullering

-Jeg har inntrykk av at handikaplassene er godt synlige og godt brukt. Likevel vil jeg påpeke to ting:

Jeg innser at antall Hc-plassene ikke tilfredsstiller dagens retningslinjer for universell utforming. Derfor anbefales det at det også på disse plassene tenkes rullering.

Hvis mange hc-plasser blir okkupert hele dagen over lengere tid, kan ulike tiltak vurderes. Som for eksempel tidsbegrensing.

 

Møte til høsten

 

-I samvær med kommunelegen skal vi se over saken til høsten. Vi har ikke noe mer konkret før da, sier sjef for Stjørdal forvaltningskontor, Anne Mari Granhaug.

 

-Det er ikke i samråd med Rådet at saken tas opp, men deres synspunkter vil selvfølgelig  bli tatt med i vurderingen som allerede var bestemt for Værnesregionen før møtet med Rådet.

 

Forvaltningskontoret for Værnesregionen vil, sammen med kommunelegen, jobbe med kriterier i løpet av høsten. Disse må være i samsvar med gjeldende statlige forskrift.

Hun bekrefter at Rådets punkter skal tas opp, men vil ikke si noe på vegne av etat teknisk. – Forvaltningskontoret kan kun se over søknadene.- Vi har ingenting med kontroll og bruk å gjøre, Det viktigste er at alle parter får oversikt over saken.

 

-Til høsten  skal vi, Rådet og kommunelegen ha et møte, men dialogen har allerede kommet i gang.

 

Hvilke punkter vil dere gjennomgå?

-Ikke alle opplyngninger er klare, men rådets punkter vil gjennomgås.

Les forrige sak:
Vandring i Prestegårdshagen

  Den vakre og historiske Prestegårdshagen har de senere årene vært […]

Close