5 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Vil ha mindre utslipp

Luftfart forurenser mindre enn folk flest tror. Foto - Wikipedia


Undersøkelsen, som er gjennomført av Norstat for NHO Luftfart, viser også at ni av ti nordmenn ikke vet hvor stor del av CO2 utslippene som skyldes luftfart. Luftfarten står i dag for kun 2,1 % av de totale CO2 utslippene, men luftfartsbransjen vil redusere utslippene enda mer.

 

–   Undersøkelsen bekrefter at det er mange myter om hvor mye luftfarten forurenser. All reising forurenser, fly forurenser også, men ikke like mye som mange tror, sier direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe.

 NHO Luftfart representerer ca 40 bedrifter med mer enn 11.000 ansatte innen fly- og helikopterselskap, ground handling, flyskoler, tekniske bedrifter og noen ikke-statlige flyplasser.

Coop Storlien artikkelnivå

–   Norsk luftfart tar sitt miljøansvar på alvor. Den som forurenser skal betale, og her må luftfarten ta sin del.  Bransjen bruker også betydelige ressurser på å minske utslippene.  Vi skifter ut gamle fly med nye, vi har effektivisert flyene, motorene og landinger, sier Lothe.

 

  6 av ti vil fly

Norstats undersøkelsen viser også at selv om vi tror at flyene forurenser mer enn de faktisk gjør – vil vi gjerne reise med fly i Norge. Seks av ti har ikke dårlig samvittighet når de flyr og vil ikke at luftfarten skal påføres flere miljøavgifter.

 –   Norges geografiske beliggenhet, utstrakt og variert landskap kombinert med næringsutvikling, mer globalisering og våre vaner gjør at vi reiser mer og flyr oftere. Derfor må vår bransje i samarbeid med andre bidra til en mer bærekraftig luftfart som reduserer utslippene enda mer, sier Lothe.

 

 Fem råd fra Erik Solheim

Fredag 4. november samlet NHO luftfart politikerne, miljøorganisasjoner og forskningsmiljøene til en konferanse som drøftet utfordringer og strategier for grønnere luftfart.  

Miljøvernministeren, som åpnet fredagens konferanse, pekte på fem satsingsområder der luftfarten kan redusere utslippene av klimagasser: utvikling av alternativ transport – blant annet høyhastighetstog på enkelte strekninger, deltagelse i EUs kvotesystem, moderne teknologi som bidrar til mer energieffektive fly, overgang til biodrivstoff og mer effektiv utnyttelse av luftrommet eller ”grønne” landinger og avganger.

 

 Vil utvikle biodrivstoff

–   På grunn av den stadige trafikkøkningen, vil dessverre ikke de utslippsreduksjonene vi får til gjennom å effektivisere flyene, motorene og landinger, være tilstrekkelig. Vi må effektivisere bruken av energi, men vi må også bruke andre og mer effektive former for energi, sier NHO Luftfart – direktøren.

 NHO Luftfart ønsker i samarbeid med Avinor å ta initiativ til en satsing på produksjon av biodrivstoff til luftfart i Norge.  

–  Norske flyselskaper vil gjerne ta i bruk biodrivstoff så fort som mulig. Men det er stadig arbeid som må gjøres. Vi trenger testing og utvikling og det må også jobbes med infrastruktur og rammevilkår. Vi ønsker at flere satser sammen med oss på utvikling av biodrivstoff, sier direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe.

Les forrige sak:
Eivind Almli t.v. og Petter Tøfte Amundsen klar til å bruke høstens ferske produkter.
Vilt på fatet

Vi har mest fokus på fangst fra skogen, enten det flyr […]

Close