11 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Vil ha sterkere sentrum mot E14

|| Optiker Håvard Bjerve (56) i Stjørdal går optimistisk inn i det nye året 2018. Han har forhåpninger til ny sentrumsplan, felles parkeringsregime og økt fokus på god kundebehandling. – Stjørdal har svært gode framtidsutsikter, sier Håvard Bjerve.||

Han har årelang erfaring fra handel og næringsdrift i Stjørdal sentrum. Håvard Bjerve (56) er like spent på sentrumsplanen som de som skal leve og bo i Stjørdal de kommende år. Nå tas det snart viktige politiske beslutninger om både arealbruk og byggehøyder. Bjerve mener Stjørdal har flere gode potensial for å befeste byen som et førstevalg innen både handel og folkeliv.

– Det er klart jeg går inn i det nye 2018 i Trøndelag med stor optimisme. Faghandel og butikkdrift i eller utenfor senter i bykjernen vil alltid være et godt valg for kunden. Dette sier jeg fordi på handel finner folk møteplasser, opplever direkte service fra betjening og får en opplevelse med på kjøpet, sier Håvard Bjerve, optiker hos Synlig Optikk i Kjøpmannsgata på Stjørdal.

Aldri statisk

Handelsmønstre i endring møter også faghandelen, men hos Håvard Bjerve ligger ikke bekymringene rettet mot økt netthandel med disfavør betjente butikker i gater og på sentere.

– Vi har alltid i Norge hatt salg av varer gjennom postordre. Dette er slett ikke noe nytt fenomen. Jeg kjenner ikke i prosent mengde handel via nettet, men tror ikke andelen er spesielt mye større enn for 15-20 år siden. Kanskje ved noe redusert omsetning har vi lett for å lene oss til handel på nettet som en forklaring, jeg tror ikke dette er forklaringen. Både hos faghandel og i butikker generelt er det opplevelser sammen med kjøpet og handelen i butikk som teller. Fokus bør rettes mot området kundevennlighet og skolering av de som utfører tjenester i butikk. Nå ble dette en noe faglig analyse men butikkene vil bestå i uminnelig framtid. Sammen med handel gis kunden en god opplevelse, sier Håvard Bjerve. Denne dagen tar optiker Bjerve en kopp kaffe og prater handel og næring langt borte fra gata, og han har klare forventninger til sentrums utvikling i de kommende årene.

– Hele E 14 langs sentrum avspeiler et møte med byen vår. Nå håper jeg inderlig at sentrumsplanen vil gi et betydelig løft i opplevelsen av sentrum fra E14. Torggården har vært i vår families eie over lang tid. Spennende planer for utvikling er på gang sammen med Domus-kvartalet. En utbygging her og ikke minst fornyelse vil utjevne tyngdepunktet mellom Torgkvartalet og gågata Kjøpmannsgata. Alle vil tjene på en slik utvikling på sikt, sier Håvard Bjerve.

Coop Storlien artikkelnivå

Brytningstid mot år 2020 

Den nye sentrumsplanen legger opp til en fortetting av sentrumskjernen. Håvard er av en overbevisning at sentrum med smarte grep vil se en ny oppblomstring med økt kundemasse og folkeliv i gatene.

– Å dra en tur i gata på handel i Stjørdal skal oppleves både enkelt, praktisk og trivelig. Det samme gjelder Torgkvartalet med sin flotte satsing og åpning av nytt senter 2.november i fjor. Det var fint å se alle som gratulerte Torgkvartalet med sin nye senteråpning. Sammen skal vi gjøre hverandre gode og spille på lag med kundene i fokus hele tiden, sier Håvard. Han opplever nå at Stjørdal går inn i en brytningstid.

– Hva legger du i uttrykket brytningstid for Stjørdal også innen faghandel?

– Da viser jeg til de kommende endringene i sentrumsplanen samtidig som mye av det opprinnelige skal ivaretas. Vi skal applaudere fornyelse og en viss endringsdynamikk. For oss som driver faghandel skal fokus alltid ligge på god kundebehandling. Faktisk vil jeg si at en skolering på dette området kan være nødvendig, så får hver enkelt næringsdrivende finne ut av sine behov på dette området.  Jeg vil fremheve en type næring i Stjørdal som har skjønt dette og tatt grep. Bilfirmaene og bilselgere i Stjørdal befinner seg nok i en særklasse på kundevennlighet. Kan vi andre lære noe av dem?  Kunne det vært avholdt enkle servicekurs som hadde gitt oss et løft på området service og kundevennlighet generelt? Jeg opplever «nye stjørdalinger» med en annen opprinnelse av nasjonalitet som svært oppdaterte, godt orienterte og de utgjør en retning av styrket internasjonalisering av vårt lokalsamfunn. Dette skal vi møte med økt fokus, med respekt og som en styrke også innen handelsnæringen.  Mangfold veier tyngre, er mere verdiskapende en et enfold, brede perspektiv skal imøteses heller en smale. Vi lever i en verden full av endringer men handelsmønstrene med den gode opplevelsen i butikken vil leve videre, sier optiker Håvard Bjerve.   

Parker uten frykt og med glede              

Inn i et nytt år ser vår næringsdrivende Håvard inn i glasskula også når det gjelder parkering og enkel tilgang til handel.

– Det har vært et godt politisk valg å plassere vårt store kjøpesenter inne i bykjernen. Sammen med Kimen gir dette sentrum attraktivitet. Mobile ønsker vi å sette fra oss bilen nær opplevelse og handel. Nå er Stjørdal skikkelig på overtid når det gjelder å skape felles parkeringsregimer.

– Hva legger du i felles parkeringsregime for Stjørdal?

– Et forslag jeg støtter 100 prosent er 3 timer gratis parkering, og betalt parkering etter 3 timer. Vi må bort med urskive-løsningene og et uryddig regime. Både fra politisk hold og fra handelsnæringen skal det være et felles ansvar å ønske velkommen til Stjørdal. Ikke alle opplever dette med dagens regler innen parkering, dessverre. Inn i det nye året er et av mine største ønsker at Stjørdal kommune får på plass et felles parkeringsregime. Torget og gågata skal yre av folkeliv, det gjøres mye bra for å oppnå dette. Nå gjelder det i det nye året å luke bort det negative og fokusere positivt på alle våre muligheter i 2018 og i årene som kommer. Godt nytt år ønskes alle lesere, avslutter optiker Håvard Bjerve. 

Les forrige sak:
||
To Varden-løpere langt foran Northug

Petter Northug hang med feltet på tre-mila i bortimot halvparten av […]

Close