5 °C Stjørdal, NO
31/03/2020

Vil ha tydelig nei til vindkraft i Stjørdal

– Vi bør ta vare på Stjørdals unike naturområder til gode for friluftsliv, bolyst, naturverdier og reindrifta

Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) ønsker at Stjørdal kommune skal si tydelig nei til vindkraftutbygging i området. Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) ønsker at Stjørdal kommune skal si tydelig nei til vindkraftutbygging i området.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Stjørdal kommune sier nei til ytterligere vindkraftutbygging på land i Trøndelag. Iallfall hvis de følger rådmannens innstilling til høringssvar under kommunestyremøtet torsdag. I samme møte fremmer Rødts Espen Myhr Grandalsmo en interpellasjon der han ønsker et svært tydelig Stjørdal.

– Vindkraftutbygging skaper stor splid mange steder i landet. Fortvilte innbyggere erfarer at deres naturområder ofres samtidig som fellesskapets goder tilfaller noen få. Motstanden øker samtidig som inngrepene blir langt mer tydelige nå som vindkraftverkene etter hvert ferdigstilles og konfliktnivået setter temaet på dagsorden. FNs naturpanel har nettopp kommet frem til at forringelse av arealer og tap av biologisk mangfold er den mest prekære globale trusselen. Klimautfordringen løses altså ikke ved å bygge ned norsk natur. Norge har i overskuelig fremtid nok kraft til grønn omstilling og vi bør satse på energieffektivisering, solenergi på tak, oppgradering av vannkraftverk og vindkraft til havs. Vi bør derfor ta vare på Stjørdals unike naturområder til gode for friluftsliv, bolyst, naturverdier og reindrifta, mener Myhr Grandalsmo, som synes det er på høy tid at Stjørdal kommer med en uttalelse til forslaget fra NVE til «Nasjonal ramme for vindkraft på land».

I sitt forslag til høringssvar etterlyser rådmannen i Stjørdal vurderinger om friluftsliv og verneområder i kommunen.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Aktuelle områder i Stjørdal er svært viktige friluftsområder med Nevra naturreservat og Skarvan/Roltdalen nasjonalpark innafor rensene. Det arbeides med oppretting av ytterligere to naturreservat, Rennen og Leksa, innafor områdegrensene. Området er svært mye benyttet som frilufts- og idrettsområde med det regionale skianlegget Selbuskogen skisenter som det mest sentrale. Det er et omfattende løype- og stinett, mye hyttebebyggelse spesielt i Ytteråsenområdet, flere fjellstyrehytter og området er mye benyttet som inngang til Sylan/Roltdalen fjellområde med flere turistforeningshytter. Grenseområdet mot Vennafjellet i Malvik kommune er mye brukt med et godt løypenett og flere hytter med servering i skisesongen, Nevraområdet mot
Malvik er også et populært turområde. Kommunens drikkevannsforsyning ligger midt i området i Stjørdal og har restriksjoner i kommuneplanens arealdel for nedslagsfeltet, heter det i forslaget til høringssvaret om vindkraftutbygging.

Kommunestyrepolitikerne skal vedta det endelige høringssvaret torsdag.

Les forrige sak:
Nå er landets LO-medlemmer sikret markedets beste utlånsrente, noe som gleder fra v. Jørgen Botnvik, Kristin Almhjell Jenssen, Paal William Craig Furunes og banksjef Lill Bente Mæhla Totland. Foto: Frank Skaufel
Jubler for markedets beste lånerente

LO-medlemmer nyter godt av gigantavtale

Close