3 °C Stjørdal, NO
20/10/2019

Vil ha vann-gjennomgang

Ber om svar på status for drikkevann i Stjørdal

Geir Falck Anderssen (H) ønsker seg en tilbakemelding fra ordføreren på status for drikkevannet i Stjørdal kommune. Geir Falck Anderssen (H) ønsker seg en tilbakemelding fra ordføreren på status for drikkevannet i Stjørdal kommune.

Høyre-politiker ber om full gjennomgang av vannsituasjonen i Stjørdal.

Det er Høyres Geir Falck Anderssen som i torsdagens kommunestyre spør ordføreren hvordan status er for vannforsyningen i Stjørdal. Dette kommer naturligvis som en direkte følge av den dramatiske situasjonen i Askøy.

– Vi har de siste dagene fått oppleve hvor sårbart det er med dårlig vannforsyning. Stjørdal har en vannkilde som dekker cirka 80 prosent av befolkningen i kommunen, og er således sårbar på flere måter, sier Falck Anderssen i spørsmålet til ordføreren.

Han viser til at det er et arbeid i gang med å avklare ny vannkilde og fornyelse av eksisterende renseanlegg, men ønsker likevel en «statusrapport»:

– Jeg ønsker en gjennomgang av vannsituasjonen, herunder rensing, slukkevann og fremdriften på ny vannkilde, sier Geir Falck Anderssen.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
SJ tar over togtrafikken

Kan føre til flere daglige avganger både på Trønderbanen og Meråkerbanen

Close