4 °C Stjørdal, NO
19/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Vil jobbe for et ryddigere arbeidsliv

Bjørn Arve Skjelstadås (39) er nyvalgt leder for LO i Stjørdal og Meråker

NYVALGT: Bjørn Arve Skjelstadås er valgt som LO-leder i Stjørdal og Meråker for de to neste årene. NYVALGT: Bjørn Arve Skjelstadås er valgt som LO-leder i Stjørdal og Meråker for de to neste årene.

Bjørn Arve Skjelstadås er nyvalgt leder for LO i Stjørdal og Meråker. Nå ønsker 39-åringen å fokusere på mindre innleie og mer bruk av lærlinger i offentlige anbud.

– Anbudspolitikken til Stjørdal er ikke så veldig uryddig, men den kan bli bedre. Jeg ønsker at i alle anbud som kommunen legger ut skal det være kriterier som sier at en viss andel av arbeidsstokken skal være lærlinger. Det har det vært syndet mot i Stjørdal, sier 39-åringen, som bor på Husbymarka, men som opprinnelig kommer fra Lånke.

Vil ha færre vikarer

Skjelstadås ønsker også å jobbe for at flere skal få faste stillinger.

– Heldigvis er det ikke så ille med vikarbruk i Stjørdal, men jeg frykter for utviklingen. I Oslo og Trondheim er bruken av innleid arbeidskraft mye verre enn her. Jeg ønsker også å jobbe for at det i anbudskriteriene skal legges inn at det maksimalt skal være tre ledd i forhold til underentreprenører. Dermed kan man ikke organisere seg bort fra ansvaret, som det finnes eksempler på, sier han.

Ønsker å øke organisasjonsgraden

Skjelstadås er frikjøpt en halv dag i måneden til å bedrive møtevirksomhet og annet fagligpolitisk arbeid. Et annet område han ønsker å bidra til er å få økt organisasjonsgraden i Meråker og Stjørdal.

– Fortsatt har vi for mange uorganiserte, og jeg vil jobbe med å øke medlemsveksten gjennom å fremme fordelene ved å være LO-medlem, sier han.

Da tenker Skjelstadås blant annet på LO-favør-ordningen gjennom Sparebank1, som betyr at medlemmene kan ta del i gunstige forsikringsavtaler og boliglånsordninger.

– Lånerentene er svært gunstige. Selv hadde jeg en annen bank på tråden nylig, og da han hørte jeg var LO-medlem ga han seg med en gang. Ved å bruke LO-favør-avtalen kan man tjene inn medlemskontingenten, sier LO-sjefen, som er valgt som leder for to år.

På husjakt

Selv kan Skjelstadås komme til å be om mer lån i nærmeste fremtid.

– Jeg og kona er på jakt etter en enebolig, men vi har ikke funnet den riktige ennå, sier han.

På fritiden er Skjelstadås aktiv i Lånkerevyen.

– Jeg er oppvokst en kilometer fra Trudvang, og jeg har vært med i 20 år som frivillig for Lånkerevyen Jeg vises ikke på scenen, men befinner meg i kulissene bak, sier han.

Les forrige sak:
Ønsker kunder velkommen. Fra venstre, daglig leder og gründer Johannes Vinge, verksmester Arve Aasbjørg og verkstedarbeider Håkon Emil Aspås.
Selger gravemaskiner til hele landet

Johannes Vinge (62) etablerte Vinge Maskin AS i 2012

Close