9 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Vil legge all makt til formannskapet

– Behov for å kunne fatte avgjørelser som har betydning for kommunen og dens innbyggere raskt

Dette er de 11 folkevalgte som utgjør formannskapet i Stjørdal. Siden dette ble bildet ble tatt høsten 2019 har kommunedirektør Anne Kathrine Slungård (nærmest) sluttet og er erstattet av konstituert kommunedirektør Tore Rømo. Nærmest sitter ordfører Ivar Vigdenes (Sp). Fra venstre og rundt bordet: Jan Inge Kaspersen (Ap), Ann-Inger Leirtrø (Ap), Håkon Einarsve (Ap), Espen Myhr Grandalsmo (Rødt), Annette Tollefsen Jensen (KrF), Gunnar Uglem (MDG), Eli Arnstad (Sp), Nelly Lian (Frp), Renate Trøan Bjørshol (H) og varaordfører Ole Hermod Sandvik (H).

Foreslår at kommunestyret delegerer all sin vedtaksmyndighet til formannskapet.

– Det er en svært tidkrevende og komplisert prosess å få 41 folkevalgte til å kommunisere og gjennomføre en forsvarlig saksbehandling gjennom et digitalt kommunikasjonsverktøy. Det gjelder både i forhold til å få samlet de folkevalgte, samt gjennomføringen av selve møtet. For å gjøre det mulig for kommunen å kunne utføre sine oppgaver i en svært utfordrende situasjon, er det nødvendig å kunne ta avgjørelser på en enklere og raskere måte enn en normalsituasjon legger opp til, mener kommunedirektøren som torsdag i formannskapet foreslår at formannskapet tilføres all makt som er mulig å delegere fra kommunestyret

I henhold til kommuneloven kan delegere myndighet til andre folkevalgte organger. Noen få unntak er det, blant annet behandlingen av budsjett og økonomiplan. Konstituert kommunedirektør Tore Rømo peker på viktigheten av raske beslutninger i den tiden vi nå befinner oss i, og begrunner nødvendigheten av delegering med det.

– Grunnlaget for dette er at det i den tiden vi er inne i er behov for å kunne fatte avgjørelser som har betydning for kommunen og dens innbyggere raskt. Det vil si at det fremover vil være behov for å kunne innkalle til politiske møter med kort frist. Dette tilsier at det vil være vanskelig å få samlet hele kommunestyret digitalt med kort frist, mener kommunedirektøren.

Kommunestyret 41 representanter kommer fra ni ulike parti. Blant de 11 i formannskapet er sju av disse partiene representert. SV og Venstre er ikke en del av formannskapet i Stjørdal. Dette peker kommunedirektøren kan være en utfordring, men peker på viktigheten av hastighet som viktigere i dagens situasjon.

– Formannskapet gjenspeiler et representativt utvalg av kommunestyret. Det bør bemerkes at ikke alle politiske partier er representert, men situasjonen tilsier at vi trenger et organ som kan fungere raskt og effektivt i den krisesituasjon vi befinner oss i, mener konstituert kommunedirektør Tore Rømo.

Formannskapet behandler saken i sitt møte torsdag, og det er planlagt at kommunestyret skal vedta dette i sitt møte 2. april. Det møtet, som alle andre politiske møter nå, vil foregå digitalt.

Les forrige sak:
Utsetter Arbeiderfestivalen til høsten

Planlegger festival på Nygaardsvolds bursdag

Close