18 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Vil motivere til jervejakt

 

– Statistikken over utbetalt erstatning for sau drept av freda rovvilt, viser at jerven er det rovdyret som tar mest sau. Myndighetene legger opp til at vanlig jakt med lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i forvaltninga av jervebestanden. Kunnskapen om jervejakta har begynt å komme tilbake i takt med økninga i jervebestanden, men mange ekstraordinære uttak fra SNO og en bestand godt over bestandsmålet de siste åra, viser at man ligger litt etter med jakteffektiviteten. Dette er både jegerne og beitenæringa interessert i å endre på, sier NJFFs jaktkonsulent Roar Lundby til njff.no

 

NJFF og Jakt- og Fiskesenteret har gått sammen med beitenæringa gjennom FKT-prosjektet (Forebyggende og konfliktbyggende tiltak – samler Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Norges Bondelag) om å invitere til kurskvelder om jervejakt. Her håper man å motivere og inspirere flere til å prøve seg på denne utfordrende jervejakta gjennom å gi gode tips og råd fra erfarne jervejegere.

 

– Dette er ment som motivasjonskvelder for å øke interessa for jervejakt. Tiltaket er et resultat blant anna av rovviltforliket og det fokuset som Jakt- og Fiskesenteret skal ha også på rovviltjakt. Foreløpig er fire kvelder planlagt, men sannsynligvis blir det flere – særlig hvis noen melder interesse, sier NJFFs jaktkonsulent Roar Lundby.

 

Onsdag 17. januar er det gratis kurs på Selbutunet i Selbu.

 

Program omfatter :

  • Jervens biologi og atferd
  • Spor og sportegn
  • Forvaltning og lovverk
  • Bestandsstatus, registrering og rapportering
  • Jakt på jerv, bruk av bås, åtejakt, jakt med hund, lagsjakt eller ensom jakt?
 

Les forrige sak:
Noen av elevene i 10D ved Stokkan Ungdomsskole, her sammen med Kristin Laugtug, har nettopp meddelt Lys opp og minnes-aksjonen at den blir tildelt 9 000 kroner fra elevenes reisekasse.
Fine overrekkelser til Lys opp og minnes

  Det er en glad og fornøyd knippe mottakere i Lys […]

Close