16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Vil overkjøre Elverum

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok torsdag å opprette et selskap som skal utrede en elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen. Dette skjer i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune som tidligere har vedtatt det samme. Mens ordfører Johan Arnt Elverum i Stjørdal er negativ til planene om et logistikknutepunkt i Stjørdal mener fylkestingsmedlemmene og ordførerne Einar Strøm (Sp) og Bjørn Iversen (Ap) at et logistikknutepunkt nord for Trondheim er avgjørende for å lykkes med satsingen på samferdsel i Nord-Trøndelag. De uttaler til Trønder-Avisa at regionens interesser må veie tyngre enn lokalpolitikken i Stjørdal.

 

– Hvis løsningen i Stjørdal glipper, står hele satsingen på raskere tog på Trønderbanen og firefelts E6 i fare, mener Bjørn Iversen. Det vil i tillegg gjøre elektrifiseringen av Meråkerbanen vanskeligere, mener han.

– Det er kun nord for Trondheim vi kan få en felles løsning med jernbane, vei, sjø og luft, sier Iversen. Einar Strøm mener partifelle og stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum må overkjøres.

– Vi har ikke noe valg, vi må ta denne kampen, sier Strøm til T-A.

Hellsenteret uke 25 mobil

I Sør-Trøndelag er fylkesordfører Tore O. Sandvik godt fornøyd med vedtaket hos sine kolleger i nordfylket. Han mener staten må gå inn og ta klarere styring i prosjektet.

– Denne saken er så viktig at ansvaret for en overordnet planlegging bør løftes opp på et statlig nivå, sier Sør-Trøndelags Fylkesordfører Tore O. Sandvik. Han er også leder i Trøndelagsrådet. Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen vil ifølge T-A sammen med Sandvik gjøre felles front, og sørge for å opprette knutepunkt for veg, bane, båt og luft, samtidig som man oppretter en transportkorridor mellom øst og vest.

Les forrige sak:
Værnes økte 9,4 %

  I mars reiste 3 652 679 passasjerer til eller fra […]

Close