-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Vil revitalisere landbruksbygg


Det er fylkeskommunens hjemmesider som slår fast at på landbrukseiendommer i Nord-Trøndelag står flere tusen ledige bygninger, noe  som representerer en økonomisk belastning for eierne fordi de krever vedlikehold uten at de kaster noe av seg. Samtidig representerer mange av disse bygningene en viktig del av kulturarv og landskap. De kan også være en betydelig økonomisk ressurs dersom de tas i bruk til næringsformål.

 

Med bakgrunn i dette skal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomføre et prosjekt der formålet er økt verdiskaping innen tradisjonelt landbruk eller annen næringsvirksomhet i gammel / eksisterende bygningsmasse på landbrukseiendommer . Styringsgruppe for prosjektet er Miljø- og kulturlandskapsgruppa i Nord-Trøndelag der faglagene i landbruket deltar sammen med Norsk Landbruksrådgivning, fylkeskommunen og fylkesmannen. Prosjektet retter seg mot eiere av landbrukseiendommer og prosjektet skal bidra til økt interesse og kompetanse knytta til bygningsvern og gjenbruk av eldre bygninger til landbruksformål eller annen næringsvirksomhet. Gode eksempler på ny og lønnsom bruk av ledige driftsbygninger i landbruket skal dokumenteres og synliggjøres i fylket og landet for øvrig gjennom åpne arrangementer, i trykt form og via Internet.

Les forrige sak:
Besøkte Gulating

Fylkesordførar Gunnar Viken kom sammen med mangeårig ordfører i Frosta kommune […]

Close