-7 °C Stjørdal, NO
05/12/2021

Vil rive nytt trehus i sentrum

Vennatrø Gruppen har søkt om å få rive trebygningen i Kjøpmannsgata i Stjørdal bygd i 1925. Vennatrø Gruppen har søkt om å få rive trebygningen i Kjøpmannsgata i Stjørdal bygd i 1925.

Vennatrø Gruppen har søkt om å få rive Løvsethstua. Kommunen har bedt fylkeskommunen om råd.

Trebygningen med adresse Kjøpmannsgata 17 ble oppført i jugendstil i 1925.

I gjeldende reguleringsplan Sentrumsplan Stjørdal som ble vedtatt 22 august i 2019, er bygningen vist med kraftig omriss i plankartet.

Det skal markere at den i følge reguleringsbestemmelsene skal bevares. Bygninger med kraftig omriss tillates bare påbygd, ombygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret holdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Bygget tillates flyttet til egnet sted innenfor sentrumsplanområdet.

For å rive må kommunen gi dispensasjon til det.

Vil rive

I søknaden opplyses det at Vennatrø Grupen vil rive bygget for å utvikle eiendommen.

Det pekes på at Løvsethstua er i dårlig stand spesielt etter betydelige vannskader.

Bygningen er oppført i SEFRAK registeret (registrering av gamle bygg).

Den er omtalt som et historisk vindu som forteller om urmakerverksted, handel og service.

Bakgrunnen for vernestatusen er drøftet i en områdereguleringsplan utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Stjørdal kommune i 2017. Dette ble grunnlag for dagens reguleringsplan.

– Ikke unik arkitektur

I  søknaden fra Vennatrø Gruppen om å få rive hevdes det at bygget i seg selv ikke er unikt arkitektonisk, verken lokalt, regionalt eller nasjonalt.

–  Det finnes svært mange tilsvarende godt bevarte bygg fra denne epoken. Det er i en lokal kontekst bygget har verdi som historieforteller, kan en lese i søknaden.

Bygningen omtales som et historisk vindu som kan fortelle om urmakerverksted, handel og service.
Bygningen omtales som et historisk vindu som kan fortelle om urmakerverksted, handel og service.

Det hevdes videre at bygget i dag framstår som fremmed, og nokså isolert som enslig representant for en annen tid. I et bymiljø som har gjennomgått og fremdeles gjennomgår en kraftig transformasjon fra en åpen, spredt trehusbebyggelse til en bymessig bebyggelse, med kvartalsstruktur som et gjennomgående tema.

Innen 10. desember har Stjørdal  kommune bedt om fylkeskommunen sitt syn på å rive Løvsethstua.

Les forrige sak:
Fra torsdag og gjennom hele helgen kan du se hvordan prosessen ved tørking av såkorn til produksjon av øl fungerer, når Jørund Geving setter opp et minisåinn på Torget. Her står han ved et såinn i original størrelse.
Tar med seg tusenårig tradisjon til Torget

Close