10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Vil rydde fylket

Fylkesmann Inge Ryan deler neppe ut røde og grønne kort som under en oppvisningskamp på Tautra i forbindelse med årets MIG-festival, men den tidligere fotballdommeren ønsker et ryddigere fylke.

 

– Nord-Trøndelag er et attraktivt fylke, og jeg ønsker at det skal bli enda bedre, sier fylkesmann Inge Ryan. Han ser behovet for at det ryddes i forsøpling i fylket, for å øke trivselen for både fastboende og besøkende.

 

– Jeg ønsker å ta initiativ til at det ryddes i forsøpling og ulovlig hensatt avfall rundt om i Nord-Trøndelag, sier Inge Ryan til Fylkesmannens hjemmeside. Fylkesmannen tilskriver nå både kommunene og næringslivet om opprydding i forsøpling. I tillegg planlegges en innsamlingsaksjon for landbruksavfall i samarbeid med bransjen

 

Coop Storlien artikkelnivå

Både privatpersoner og ulike næringsvirksomheter, som f. eks entreprenører, verksteder, gårdsbruk, forretninger, osv., kan være ansvarlig i forsøplingssaker. I Norge er det slik at den som forurenser og forsøpler er ansvarlig. Det betyr også at kostnader i slike saker skal dekkes av den som er ansvarlig for forsøplingen. Kommunene kan gripe inn i forsøplings- og forurensingsaker med pålegg om at den ansvarlige skal rydde opp. Dette følger av forurensningsloven. Kommunen kan også kreve at den ansvarlige skal dekke utgifter for gjennomført opprydding. I desember 2009 fikk også kommunen delegert myndighet til å kreve fjerning av gjenstander som kan medføre forurensning.

 

 

Les forrige sak:
Flom i Selbu

   

Close