4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Kan tjene 50 millioner på næringsareal

|| Dette er deler av næringsområdet som Stjørdal kommune åpner for å selge dersom politikerne slutter seg til innstillingen fra rådmannen.||

Det var etter en forhandlingsprosess med Forsvarsbygg at Stjørdal kommune kjøpte to eiendommer øst for Stjørdal sentrum sommeren 2012. De to arealene var Vegsletta på 73 dekar og en eiendom på 19 dekar ved Stjørdal musuem og Værnes kirke. Det er Vegsletta-eiendommen som administrasjonen nå foreslår å tilrettelegge for salg etter fem og et halvt år.

Stjørdal kommune betalte i 2012 totalt 32,7 millioner kroner for de to eiendommene. Det etter at en nøytral takstnemnd reduserte prisen fra Forsvarsbyggs opprinnelige krav på 55,3 millioner kroner.

Flere aktuelle

Nå er det i følge saksframlegget til torsdagens formannskapsmøte flere interessenter som kan være aktuelle kjøpere på den aktuelle eiendommen. Det er blant annet kjent fra tidligere at Coop er interessert i arealer i dette området for å etablere Obs-Bygg.

– Hele eiendommen er på totalt 70 mål. Men når man trekker fra arealer for blant annet innregulert vei langs østsiden av eiendommen med mer står vi igjen med cirka 52 mål salgbart areal, skriver saksbehandler Petter Jacob Salberg i saksopplysningene.

Pluss på 53 millioner

Kommunens administrasjon har innhentet to verdivurderinger på eiendommen. Disse er på 1.400 kroner pr. kvadratmeter og 1.650 kvadratmeter. I sin innstilling til politikerne anbefales politikerne å gi sitt samtykke til å selge til en pris som angitt i den høyeste verdivurderingen. Med en kvadratmeterpris på 1.650 kroner og et samlet salgbart areal på 52 mål vil totalprisen for arealet bli 85,8 millioner kroner. Det er 53,1 millioner mer enn det kommunen betalte for Vegsletta-arealet og de 19 målene ved museet for fem og et halvt år siden.

Eiendommen ved Vegsletta er for øvrig ferdig regulert og det jobbes nå med å prosjektere ny vei på østsiden av eiendommen. I reguleringsplanen er det en rekkefølgebestemmelse som sier at området ikke kan bygges fylkesveg 32, Kirkevegen, er lagt om og etablert som regulert øst på eiendommen.

 

Les forrige sak:
||
«Story» flytter til Gata

- Det er med stor glede jeg kan fortelle at 1. […]

Close