7 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Vil si ja til tre nye år i helseprosjekt

Både faglig og økonomisk gunstig så langt

Daværende stortingsrepresentant Bård Hoksrud (t.v.) signaliserte at SIO-prosjektet skulle forlenges da han besøkte Stjørdal og etatsjef i omsorgsetaten, Hans Frederik Selvaag i desember. Nå har Stjørdal fått invitasjon om å bli med på prosjektet ut 2022. Daværende stortingsrepresentant Bård Hoksrud (t.v.) signaliserte at SIO-prosjektet skulle forlenges da han besøkte Stjørdal og etatsjef i omsorgsetaten, Hans Frederik Selvaag i desember. Nå har Stjørdal fått invitasjon om å bli med på prosjektet ut 2022. (Arkivfoto)

Stjørdal kommune er en av seks kommuner som har vært med på forsøk om statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO-prosjektet). Nå har de fått invitasjon til å bli med i videreføringen av prosjektet, og kommunens administrasjon vil gjerne.

For Stjørdals del har prosjektet både vært faglig nyttig og ikke minst økonomisk svært gunstig. De deltakende kommunene får et inntektspåslag tilsvarende fire prosent av utgiftene til omsorgstjenester. Så langt er det avsatt 54 millioner kroner på eget fond for Stjørdals del. For årene 2018 og 2019 er det budsjettert med en økonomisk gevinst på 40 millioner i året. Disse midlene er øremerket omsorgsformål og for Stjørdal vil denne gevinsten være viktig i finansieringen av det planlagte helsehuset.

I tillegg til den økonomiske gevinsten er det også faglige gevinster så langt i prosjektet.

– Kvaliteten på tildeling av omsorgstjenester og evalueringsrutiner har økt. Brukermedvirkningen i tildelingsprosessen har blitt sterkere og kommunen har fått bedre oversikt over tjenester og kostnadsprofil, er noen av argumentene som rådmannen trekker fram når hun nå ønsker at kommunestyret skal si ja til å bli med i SIO-prosjektet ut 2022.

Les forrige sak:
FORNØYDE PARTER: Morten Muus Falck (i midten) er selger av Sportstunet og Idrettstunet ved Meråker videregående skole. Her omkranset av fagleder Marius Ringen ved Meråker videregående skole (fra venstre), eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune, driftsleder Øyvind Slungård og rektor Bjørg Sissel Kvannli ved Meråker videregående skole.
Nå har skolen 180 overnattingsplasser

Meråker videregående skole har kjøpt Sportstunet og Idrettstunet

Close