8 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Vil spørre folket

SPØR FOLKET: Morten Olafsen ønsker at brukerne av den nye legevaktordninga for Malvik skal bli spurt om hvordan tjenesten fungerer. Før var det legevakt på legekontoret i Hommelvik, men nå må malvikingen til Trondheim for å få akutt legehjelp.

 

Morten Olafsen hadde til siste møte i Malvik kommunestyre sendt inn en interpellasjon hvor formålet var å få belyst om innbyggerne i kommunen var fornøyd med legevaktordningen.

 

Forsvartedagens ordning

Det var i 2008 at Malvik kommune gikk inn for å slå sammen sin egen legevaktordning med Trondheim. Dette medførte at kommunens innbyggere måtte til St.Olavs Hospital ved behov for akutt legehjelp.

Morten Olafsen pekte på at han hadde fått flere henvendelser fra innbyggere og ansatte i den kommunale helsetjenesten om at ordningen var upraktisk og burde vært revidert. I sin interpellasjon til kommunestyremøtet foreslo han derfor å sette i gang en brukerundersøkelse. Dette mente han vil avdekke hva innbyggerne synes om tilbudet og eventuelle korrigeringer kunne iverksettes.

– Ordføreren svarte ikke på min forespørsel, han fokuserte på å forsvare dagens ordning, noe jeg synes er beklagelig, sier Morten Olafsen.

Tidligere leder av Utvalg for helse og velferd, Bernt Ravlum, karakteriserte Olafsens interpellasjon som valgkamp og fiske i opprørt vann.

– Det er klinkende klart i vedtaket fra 2008 at legevaktordningen skal evalueres, noe som også er gjort fortløpende, sa Ravlum.

 

Valgkampbeskyldninger

På beskyldningene om at dette er valgkamp, sier Olafsen at:

– Om posisjonen karakteriserer Høyres interpellasjoner som valgkamp, tar vi som ros for vår evne til faktisk å bedrive den politikken vi har lovt våre velgere.

– Det er riktig at begge interpellasjonene som i dag ble fremlagt av Malvik Høyre var saker som ble nevnt i valgkampen, sier Olafsen.

Malvik Høyre hadde også fremmet en forespørsel til ordføreren vedrørende logistikknutepunkt for regionen.

– Årsaken er at vi ønsket å kjempe for disse sakene, og dermed bringe de opp til politiske fora, forklarer han.

Morten Olafsen mener at en politiker bør kunne stå med ryggen rak etter en periode i kommunestyret og bør kunne vise til et politisk regnskap som beviser at løfter og lovnader fra valgkampen, er holdt.

– Valgkamp er ikke å lire av seg flest mulig politikerlovnader, men faktisk vise med et brennende engasjement hva man står for, og deretter jobbe for dette med velgernes tillit og god samvittighet, sier Morten Olafsen.

 

Saken lever videre

Lederen av kontrollutvalget i Malvik kommune, Per Walseth, orienterte kommunestyret om at de ville be om en forvaltningsrevisjon av legevaktordningen.

Dette var en løsning alle kunne leve med, også forslagstiller Morten Olafsen.

– Dette er en tilnærming som medfører at saken fortsatt lever, og jeg håper at de også har de nødvendige instrumenter som skal til, så at vi ikke bare bruker tall og statistikk fra systemer, sier han.

– Jeg håper at de også kan vurdere dette fra et brukerperspektiv, avslutter Morten Olafsen.

 

 

Les forrige sak:
Ektefellearv

  Det er ikke bare livsarvinger som har arverett i medhold […]

Close