3 °C Stjørdal, NO
09/04/2020

Vil stanse vei

Tommy Reinås er listetopp for Miljøpartiet De Grønne ved kommende kommunevalg.

 

STJØRDAL: – Det at man skal anlegge en vei, over veitunnelen, som er en såkalt miljøtunnel, virker helt uforståelig på alle vis, mener Tommy Reinås, MDGs toppkandidat foran kommunevalget i Stjørdal.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

E6 Værnes – Kvithammar består i dag av en tofeltsveg. Denne benyttes såvel lokal- som fjerntrafikk. Ved Halsøen/Tangen og strekningen mot Sutterøkrysset bygges nå miljøtunnelen. Miljøpartiet De Grønne Stjørdal (MDG) reagerer på at kommunepolitikerne har godkjent at dagens midlertidige vei over byggingen av miljøtunnelen er starten på en permanent vei  som skal ligge over miljøtunnelen.

Han peker på at målsetningene Statens vegvesen har satt for delprosjektet er bedre trafikksikkerhet gjennom separering av ulike trafikantgrupper, løse dagens miljøulemper for randbebyggelsen langs E6 nord for Gråelva, skape bedre framkommelighet for alle trafikanter og  bidra til en god stedsutvikling i Stjørdal.

– Det at Statens Veivesen, har fått grønt lys, for å bygge en vei over veitunnelen, gjør at miljøprosjektet blir en komedie. Jeg hadde sett for meg at området over miljøtunnelen, ville bli bilfri, beplantet med grønt, og dermed bli et område som er støy og støvfritt.

Reinås mener at når man skal anlegge en permanent vei over selve miljøtunnelen blir det hele uvirkelig for innbyggerne.

-Over miljøtunnellen vil all trafikk kunne kjøre fritt, og man skal anlegge undergang under veien, som ligger over miljøtunnelen. Dette er et eksempel på hvor bevisstløst det politiske flertallet i Stjørdal er ift byutvikling, miljø og myke trafikanter, hevder Miljøpartiets Reinås.

-Her er det brukt mye penger på en tunnel som slett ikke forenkler ferdselen til strandområdene for myke trafikanter.

Kommunestyret i Stjørdal godkjente konsekvensutredningen for prosjektet i desember 2005. Dermed er utredningsplikten oppfylt. Valg av alternativ ble foretatt gjennom behandling av kommunedelplan for Stjørdal sentrum og den ble godkjent noe forsinket i juni 2006. Reguleringsplanen baserer seg på den detaljerte kommunedelplanen som ble sluttbehandlet/godkjent januar 2007.

-Hva foreslår Miljøpartiet De Grønne?
-Vi må legge både veien og jernbanen i tunnel, gjennom hele Halsø-delen av E6 og jernbanen på Stjørdal, først da kan vi si at vi har tenkte langsiktig, og først da kan vi si at vi tar de nødvendige planleggingstiltakene, for å sikre en fornuftig og miljømessig klok måte å rute trafikken gjennom Stjørdal på, mener Reinås.

Les forrige sak:
Heksesot i din bolig?

Rapportér skummel misfarging i boligen din! Mange som flytter inn i […]

Close