2 °C Stjordal, NO
23/02/2020

Vil gjøre det koseligere på bosentrene

Ap vil også dra i gang et prøveprosjekt med økt grunnbemanning

FORSØKSPROSJEKT: Arbeiderpartiet ønsker å sette i gang et forsøksprosjekt med økt grunnbemanning i eldreomsorgen. Fra venstre: Ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen, listekandidat Rose Vinge og varaordførerkandidat Ann-Inger Leirtrø. FORSØKSPROSJEKT: Arbeiderpartiet ønsker å sette i gang et forsøksprosjekt med økt grunnbemanning i eldreomsorgen. Fra venstre: Ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen, listekandidat Rose Vinge og varaordførerkandidat Ann-Inger Leirtrø.

Arbeiderpartiet vil bruke overskudd fra SIO-prosjektet til et prøveprosjekt om økt grunnbemanning i eldreomsorgen. Samtidig vil de gjøre det koseligere i omsorgsbyggene.

– Vi ønsker å finne ut om økt bemanning i eldreomsorgen gir lavere sykefravær, bedre kvalitet i tjenesten og reduserte utgifter, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen. Sammen med sin varaordførerkandidat Ann-Inger Leirtrø er han på besøk ved Skatval bosenter og får høre fra de ansatte hvor skoen trykker.

Utvikling av tjenesten

Kaspersen er opptatt av at pengene som kommunen får «til gode» fra SIO-prosjektet (statlig finansiering av omsorgstjenester (journ.anm.), også skal brukes til å utvikle tjenesten.

– Derfor ønsker vi å teste ut om økt grunnbemanning er bra for både ansatte og brukere. Den eneste risikoen vi tar ved å sette i gang et forsøksprosjekt rundt dette er at vi skal lykkes, sier Jan Inge Kaspersen.

Penere omgivelser

Eldreomsorg er noe ordførerkandidaten brenner for. Derfor lanserte partiets hans også et forslag om en engangssum på en million til medisinsk utstyr og 750.000 kroner til inventar og utstyr i omsorgsbygg i kommunen.

– Hensikten er at beboerne skal få det like bra som hjemme, og da ønsker vi at det skal se bra ut rundt dem, sier Ann-Inger Leirtrø.

Ved Skatval bosenter går de ansatte nesten konstant rundt med unbrako-nøkkel i lomma

Ved Skatval bosenter går de ansatte nesten konstant rundt med unbrako-nøkkel i lomma forteller Rose Vinge. Hun er ansatt ved bosenteret og Arbeiderparti-politiker, og svært fornøyd med at partiets frontfigurer i budsjettbehandlingen spiller inn både økt grunnbemanning og oppgradering av møbler og inventar.

– I lange perioder er det ekstremt mye å gjøre, og i noen perioder litt mindre. For vår del, ved Skatval bosenter, ville nok hverdagene blitt betydelig bedre både for ansatte og beboere dersom vi hadde en person ekstra på jobb på dagvakt og kveldsvakt, sier Rose Vinge.

Bestemmes i kommunestyret

I onsdagens formannskapsmøte ble alle innkomne forslag fra de borgerlige samarbeidspartiene og Arbeiderpartiet referert og vedlagt den videre behandlingen. Budsjettet for kommende år og økonomiplanen for de fire neste årene skal sluttbehandles i kommunestyret før jul.

Les forrige sak:
TIDLIG OG SENT: Her er styreleder for Selbuskogen Skisenter Kjell Fosse sammen med Per Johan Stamnes som er ansatt i halv stilling for å preparere skiløyper: - Det kan bli noen skikkelig lange økter, sier Per Johan.
Kilometer etter kilometer med perfekte forhold

Løypene er klare hos Selbuskogen Skisenter

Close