9 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

Vil utsette ny Meråker skole

Ingen vil bygge for opptil 73 millioner kroner.

Ingen ville bygge ny skole for inntil 73 millioner i Meråker. Nå vil kommunedirektøren utsette skolebyggingen. Illustrasjon: Saksframlegg Meråker kommune. Ingen ville bygge ny skole for inntil 73 millioner i Meråker. Nå vil kommunedirektøren utsette skolebyggingen. Illustrasjon: Saksframlegg Meråker kommune.

Kommunedirektør Arne Ketil Auran vil utsette ny Meråker skole. To vil bygge skole, men ikke for opptil 73 millioner kroner.

3600 kvadratmeter for opptil 73 millioner kroner var planen da det ble invitert til anbudskonkurranse om å bygge ny skole i Meråker.
Det kom inn to tilbud om å bygge skolen. Men begge pristilbudene var så mye over rammen på 73 millioner kroner vedtatt av kommunestyret at kommunedirektør Arne Ketil Auran vil utsette skolebyggingen.
17. juni skal formannskapet avgjøre.

For dyrt og usikkert

I forslaget til vedtak peker Arne Ketil Auran på at mottatte tilbud var over vedtatt budsjettramme, og usikkerheten i markedssituasjonen.
Derfor vil kommunedirektøren utsette oppstart av byggesaken til markedssituasjonen har stabilisert seg.
Kommunedirektøren vil ta ansvar for at det arbeides videre med nybygg og rehabilitering av Meråker skole og Meråker kulturskole. Utarbeidet forprosjekt skal legges til grunn for dette arbeidet.

Langvarig planlegging

Det var etter lang saksbehandling skoleplanene ble vedtatt.
Så ble det anbudskonkurranse, og målet var byggestart høsten 2021.
Det var under planleggingen uenighet om Store Pyramide ved dagens skole skal rives eller renoveres.
Konklusjonen ble å rive.
Nå må formannskapet i Meråker avgjøre hva som skal skje med planene om ny Meråker skole.

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto: Marianne Flekstad Johnsen)
Ble tatt i 160 km/t på E6: Samtykket ikke til førerkortbeslag

Mann i 50-årene hadde det travelt

Close