-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Vil utvikle Malvik ved å investere 1,6 milliarder

– Omfattende planer for utvikling og vekst, sier rådmann Carl-Jakob Midttun

– Omfattende planer for utvikling og vekst, sier rådmann Carl-Jakob Midttun i Malvik om forslag til budsjett og økonomiplan (Arkivfoto)

Drift av Malvik kommune for over en milliard kroner i 2021, og investeringer på 1,6 milliarder til i 2024 foreslås.

En milliard og ni millioner kroner vil rådmann Carl-Jakob Midttun budsjettere med til drift av Malvik kommune i 2021. Kommende år foreslås å invester 398 millioner, og til og med 2024 tilsammen 1,6 milliarder for å utvikle og legge til rette for vekst i kommunen. Forslagene til budsjett for 2021 og økonomiplan for årene til 2024 skal nå behandles. Med store hovedtall, og mange store og små budsjettforslag å ta stilling til. Politikerne kan i første omgang sende inn spørsmål som rådmannen vil svare på. Så skal lokalpolitikerne behandle og vedta budsjett og økonomiplan.

Overskudd 22 millioner

Budsjettforslaget for 2021 har et overskudd på 22 millioner kroner. 32 millioner i renter og 53 millioner i avdrag på lån vil rådmannen betale. Eiendomsskatt på 34 millioner ventes. Disposisjonsfondet anslås å vokse til 82 millioner. De store inntektsposten i kommende års budsjettforslag er 412,2 millioner i skatt på inntekt og formue, og ordinært rammetilskudd 346,9 millioner kroner.

– Ekspansive investeringer

Samlet vil rådmannen investere 398 millioner kroner i 2021. 244 millioner kroner finansiert av kommunen, og resten av avgifter innbyggerne må betale. I økonomiplan for 2021 – 2024 foreslås investert 1,6 milliarder, og overkant 1 milliard i 2021 og 2022. Utbygging av vann og avløp vil utgjøre 700 millioner frem til 2024, og av det 390 millioner de kommende to årene. – Relativt ekspansiv investeringsplan, skriver rådmannen. Vikhammer ungdomsskole og barnehage og flerbrukshall i Hommelvik er de tre største prosjektene. Ny hovedvannledning langs E 6 og høydebasseng, og Saksvik
avløpsrenseanlegg, er de største investeringene i vann og avløp.

– Omfattende utvikling

– Det er omfattende planer for utvikling og tilrettelegging for videre vekst i Malvik fremover, skriver rådmannen videre. – Jeg er tilfreds med at vi har etablert både et disposisjonsfond og fått på plass systematikk for tilstrekkelig oversikt over den økonomiske utviklingen på både kort og lengre sikt, legger rådmann Carl-Jakob Midttun i Malvik kommune til om budsjett- og økonomiplanforslagene.

Les forrige sak:
Klar for landslagsspill for Gambia

- Blir ekstremt gøy å prøve seg på dette nivået

Close