11 °C Stjørdal, NO
15/08/2020

Ville lære av Værnesregionen

Kommunene Suldal, Etne, Sauda og Vindafjord gjestet Værnesregionen tirsdag. Her fikk de høre samarbeidsmodellene som de Midt-Norske kommunene bruker på flere tjenesteområder.

 

Formannskapssalen ble fylt av interesserte kommunepolitikere og administrative ledere fra de fire kommunene Suldal, Etne, Sauda og Vindafjord tirsdag. De hadde via Kommunenes Sentralforbund, (KS)fått anbefalt at ved nærmere kommunesamarbeid burde de se og høre om Værnesregionens omfattende arbeid på området. Her i Stjørdal fikk de audiens, og sekretariatsleder i VR, Asbjørn Brenne ønsket alle velkommen før presentasjonene startet for fullt om det arbeidet som Værnesregionen etablerte fra året 2003, og som i år runder 10 år. Værnesregionen har i dag 141 ansatte fordelt på 121 årsverk og et budsjett på 144 millioner kroner (129 mill. brutto). Administrasjonen er liten med to årsverk etablert i fagforeningsbygget langs Kjøpmannsgata.

 

Var på jakt etter gode styringsmodeller        
Delegasjonen fra Hordaland og Rogaland fikk av leder i regionrådet, Frode Revhaug orientering om struktur og prosesser, det samme bidro rådmann i Stjørdal Kjell Fosse med, som gjerne kan kalles en av pionerene og arkitektene i starten av Værnesregionens fase. Leder for felles tjenestesenter IKT, Elin W. Darell, livet opp stemningen ytterligere med å slå fast at Værnesregionen i dag besitter en meget stor kompetanse- og tjenesteytende stab med IT-eksperter. VARIT-systemet har i dag en topp moderne server plassert på taket på Stjørdal rådhus. Etter kommunestrukturdebatt i starten, som utviklet seg til interkommunalt samarbeid, ble VR den foretrukne samarbeidspartner på flere områder for involverte kommuner fra 2006. Intensjonsavtalen går ut på å «utvikle et tettere samarbeid og samhandling for å sikre et godt service- og tjenestetilbud». Sterkere fagmiljø var også gjestekommunene opptatt av, og som førets steg, og på området helse inngår de fire Suldal, Etne, Sauda og Vindafjord nå et forpliktende samarbeid.

 

Vil dra erfaringer
– Vi synes det er veldig nyttig å dra erfaringer fra Værnesregionen når vi nå drøfter hvilken styringsmodell vi skal velge og hvilke områder vi skal samarbeide på fremover, sa ordfører Ole Johan Vierdal, i industri- og landbrukskommunen Vindafjord. Nær 9000 innbyggere har han i sin kommune og nå utredes 7 faggrupper inne helsesamarbeidet.

 

– Vi er ikke i mål rent administrativt ennå, men hører at IT-samarbeid i en tidlig fase er svært viktig å etablere. Trolig blir flere kommuner med, men det er for tidlig å si noe om. Hos oss er det gjerne store avstander. Vi har sykehus i Haugesund, men er avhengig av et effektivt og godt helsetilbud også i våre kommuner, sa Ole Johan Vierdal og lyttet nøye på hva Værnesregionen hadde gjort på flere tjenesteområde. Drift- og prosjektleder VR-Helse, Runar Asp er også samhandlingsleder og orienterte om struktur i samarbeidet kommunene, fylkene og foretakene imellom på et bredt felt innen helse.  Frode Revhaug som leder regionrådet sa det så enkelt som at alt handler om å gi innbyggerne bedre, tryggere, mer effektiv og lett tilgjengelige tjenester. VR sitt Forvaltningskontor ved enhetsleder Merete Rønningen ga delegasjonen fra Vestlandet et innblikk i hvordan det interkommunale forvaltningskontoret fungerte med et felles forvaltningskontor i en vertskommune og lokalkontor. Tildeling av kommunale tjenester og rapportering er to av arbeidsfeltene. Bjørn Åsvold, varaordfører i Meråker likte nyheten om at Meråker kommune nå kan få tilført en ny sentralbord-tjeneste.  At kommunene gjerne vil ha tilført tjenesteområder som genererer både arbeidsplasser og kompetanse er det liten tvil om. At dette går så bra i Værnesregionens-arbeid imponerte de fire kommunenes ledelse og administrasjon. Kanskje blir det om få år en blåkopi av Værnesregionen i Hordaland og Rogaland. Enhetsleder Ann Sissel Helgesen, fra DMS avsluttet dagen med å presentere alle tilbudene Distriktsmedisinsk senter lokalisert i Stjørdal kan tilby.   

 

 

Les forrige sak:
- Null-visjonen er et høyt og utrolig vanskelig mål, men Finnmark hadde ingen drepte i trafikken i fjor. Vi er ned på 1950-nivå. Arbeidet må fortsette, sier statsråd Marit Arnstad.
– Alle får sin andel

  - 15. april er fristen for å legge fram et […]

Close