11 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Villig til å betale mer for ren strøm

 

Med vannkraft, store vindressurser og et vesentlig potensiale innen bioenergi, er Norge et land med gode muligheter til å produsere miljøvennlig energi. Likevel er kun 20 prosent av landets energiforbruk dekket av produksjon fra fornybare kilder.

 

– Fossil energi gir store klimautslipp, noe som ikke bare er forurensende, det er også en energikilde som ikke vil vare for evig, sier Jan Kristian Mardal, senior prosjektleder i energiselskapet Telinet Energi. Selv om fornybar energi ikke løser alle problemene, er det et skritt i riktig retning.

 

En rapport fra WWF viser at fornybare energikilder, som vind, vann, jordvarme og solenergi, kan dekke hele verdens energibehov innen 2050. Med dagens teknologi er det mulig å oppnå 95 prosent forsyning av fornybar energi, men dette krever at regjeringer og næringsliv satser stort.

 

Ifølge en artikkel i Dagsavisen sier nå både Verdensbanken og Den europeiske investeringsbanken nei til å finansiere nye, sterkt forurensende kullprosjekter. Flere eksperter håper at det vil føre til sterke dominoeffekter og det haster å legge om til mer miljøvennlig energi om vi skal klare å holde oss under grensen på to graders oppvarming av kloden.

 

Ifølge Fremtiden i våre hender er det flere grunner til at Norge bør bidra for at verden skal klare to-graders målet. Norge har kapital, spisskompetanse innen en rekke fornybarteknologier og naturgitte forutsetninger. 

 

Miljøorganisasjonen Zero har for eksempel beregnet at vindkraftpotensialet langs kysten av Nord-Norge tilsvarer 1,5 ganger hele den norske vannkraftproduksjonen i et normalår.

Vindkraft er en av de reneste energikildene som finnes, og denne typen energiproduksjon er med på å redusere verdens CO2-utslipp. Med andre ord bidrar ikke den fornybare energien til klimaendringer, og er derfor bra både for miljøet og samfunnsutviklingen

 

– For å kunne kutte ned på klimautslippene trenger vi mer produksjon av fornybar energi, samtidig som vi reduserer bruken av den fossile energien vi allerede produserer, sier Mardal i Telinet.

Hele 7 av 10 nordmenn foretrekker strøm som er produsert på en miljøvennlig måte. Det kommer frem i en undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Telinet Energi.

– Det kan bety at nordmenn er opptatt av miljø, og at det faktisk er betalingsvilje for fornybar energi, fortsetter Mardal.

– Det som er viktig er å drepe myten om at norsk strøm kommer fra fornybar energi.

 

Det meste av strømmen vi produserer i Norge er fra fornybar energi som vannkraft, men vi eksporterer til utlandet. Tilbake importeres det ikke-fornybar energi fra ulike kilder med store CO2-utslipp, som for eksempel kullkraft. 

 

Dessuten eksporteres i stor grad opprinnelsesgarantier til utlandet. Ved å velge en strømavtale med opprinnelsesgaranti, kan strømmen spores tilbake til fornybare energikilder. Dessverre er det få forbrukere som vet om dette.

– Fornybarandelen i Norge er ifølge NVE helt nede i 20 %. Vi vil derfor oppfordre norske forbrukere til å bli mer bevisst på å velge en leverandør av fornybar strøm, avslutter Mardal i Telinet Energi.

Strøm fra 100 % fornybar energi, eller strøm med opprinnelsesgaranti som det også kalles, betyr at strømleverandøren garanterer for at det produseres like mye fornybar energi som det kunden bruker.

 

 

Les forrige sak:
Bo lengre hjemme

  Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme […]

Close