21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Vindmøller i vinden

Fire fra Selbu kommunestyre var med på vindmølleturen. Fv. Arnstein Trøite (SV), Kjell Tore Aftret (Ap), Per Røsseth (Sp), og Kjell Mebust (Krf)

 

I Meråker og Selbu er det søkt om konsesjon for oppsetting av vindturbiner og i den forbindelse har det begge steder vært arrangert turer inn til de aktuelle fjellområdene.

I Meråker var det mellom 30 og 40 deltakere. I følg arrangøren stilte ingen fra kommunestyret opp.

 

Eggjafjellet/Åsfjellet

Coop Storlien artikkelnivå

 I Selbu er det søkt om konsesjon for to områder: Stokkfjellet og Eggjafjellet/Åsfjellet.

 

Eggjafjellet ligger på sør/vestsiden av Selbusjøen og grenser mot Klæbu og Melhus.  Det er søkt om konsesjon for 75 vindturbiner. Tre prøvemaster er på plass. Disse er 75 m høye og skal gi en pekepinn på hvordan vindforholdene er på stedet.

 

Informasjonstur

Ildsjeler i Selbu inviterte sist lørdag til tur i Eggjafjellet. De ønsker å vise frem fjellpartiet der E.ON har planer om å sette opp vindturbiner. En reinsbukk stod på kanten av fjellet og så ned på de som var på veg opp, som for å ønske deltakerne velkommen til hans rike.

 

Mellom 50 og 60 stk tok turen fra Svartåsen og opp til en av mastene på Eggjafjellet.  En bedre dag kunne deltakerne ikke fått. Sol fra skyfri himmel og nesten vindstille gjorde turen til en flott naturopplevelse.

Oppe ved en av prøvemastene var kaffen klar og alle fikk en god rast og kunne nyte utsikten mot både bebyggelsen i Selbu og fjellområdene rundt. Jon Rolseth spilte Seterjentens søndag, ”På solen jeg ser”, på munnspill og la med det rammen rundt turen.

 

Fugltrekk

Ornitolog Jostein Sandvik, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO) og selbygg med interesse for natur og ikke minst fugl. Han holdt et innlegg om fjellområdet Eggjafjellet/Åsfjellet. Han fortalte at det var litt dårlig med konsekvensutredning i området når det gjelder fauna, men at det nå var planer om å få til en slik oversikt.

 

Sandvik fortalte at kortnebbgås har sin trekkrute over dette området. Kortnebbgås består av 80 – 90 000 fugl og hekker kun på Svalbard og på tur til og fra Svalbard passerer den i store flokker over Eggjafjellet og områdene rundt. Med de vindmøllene som er planlagt i Klæbu vil fugltrekket passere innenfor 150 vindmøller. Det er her snakk om flokker på flere tusen fugl i gangen.

-hvert år den dagen snøen legger seg i strandkanten på Svalbard, setter kortnebbgåsa turen mot sør. Jeg fikk i fjor beskjed den morgenen de dro fra Svalbard og det tok ikke lang tid før over 5000 gås passerte over Selbu. Dette var i løpet av to timer. Om ettermiddagen kom det 3000 til fortalte Sandvik.

 

Når været er fint går fuglene høyt men er været stygt trekker de ned i terrenget. Det da de kan komme i konflikt med vindturbiner.

 

Sandvik ga også en redegjørelse om NVE sine konsesjonssaker som er på høring og planlagte utbygginger. Til nå er det 174 anlegg under planlegging. Samlet vil disse gi et overskudd på kraft og Sandvik etterlyser en samlet plan for vindkraft slik som det finnes for vannkraft.

Med en plan vil alt bli samlet og da kan en se på behovet for de enkelte steder istedenfor å gi konsesjoner litt her og litt der.

 

Steinar Nygård fra Naturvernforbundet snakket litt om det negative med vindmølleparker som ville ødelegge naturen. Han gikk inn på folkehelse-perspektivet og viktigheten av at fysisk aktivitet. Han kom også inn på at det produseres mer strøm enn vi trenger.

 

Størrelse og omfang

Det ble fortalt at det vil bli behov for 45 km med bilveg bare inne i vindmølleparken. I tillegg kommer veien frem til parken. Fundamentene vil være på 30 kvadratmeter og forankring vil gå 15 meter ned i grunnen. Det vil gå med 225 lass med mørtel til hvert fundament. Opp til generatoren vil det være 120 meter, hver vinge vil være på 75 meter. Hver vindmølle vil bli på 195 meter opp til vingespiss. Dagens prøvemaster er 75 meter høye.

 

Selbus folkevalgte

I vindmølleturen som ble arrangert i Meråker var det ingen folkevalgte med. I Selbu stilte fire partier med representanter. Dette er et positivt tegn for kommunen at de som aldri har vært i området blir med på tur og får se hva det er de skal ta en avgjørelse på. Spørsmålet de mangler svar på er om dette er lønnsomt for kommunen. Med sin tilstedeværelse viser de at de tar sin oppgave alvorlig og at de nok vil bringe sine inntrykk med tilbake til kommunestyresalen.

 

Les forrige sak:
Matvalget 2013

  Av Marit Arnstad, samferdselsminister og 1. kandidat for Sp i […]

Close