-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Visjoner for kulturhuset

Heidi Beitland (bildet) er koordinator for Ungdommens Hus (UH) og MOT. Det ligger også i stillingen å være veileder for Ungdomsrådet. – Jobbingen fram mot kulturhuset har vært en prosess over mange år som har samlet stort engasjement, sier hun.

– Hvordan skal vi hedre dikteren Ole Vig (1824-57) og journalist Torbjørn Foss (1949-2009) i samme åndedrag? spør Jomar Ertsgaard som leder en arbeidsgruppe som jobber med å utvikle kulturhusets visjon og grunnverdier:

 

– Nøkkelen er formuleringen ”Engasjement og fellesskap uten grenser”. Det er arbeidsgruppas forslag. Disse ordene er hentet fra den siste verselinjen i et dikt som Torbjørn Foss skrev tidlig i 2005. Det ble publisert i rapporten ”Stjørdal 2020. Veien videre, viktige satsingsområder for Stjørdal”.

Det har vært jobbet med tanken om et kulturhus i Stjørdal over lang tid. Det er spennende å trenge ned i tidligere materiale når vi skal formulere visjon og grunnverdier for kulturhuset. Tidligere har det vært tenkt mye godt.

Vi synes avslutningsordene til Torbjørn Foss dekker formålet for et kulturhus veldig godt, sier Ertsgaard som er glad for at Stjørdal kommune på denne måten kan hedre både dikteren Ole Vig og den aktive kulturformidler Torbjørn Foss, sier Ertsgaard:

Forslaget har en historie og bakgrunn som vi tror vil være av interesse for kulturhusets framtidige brukere både i Stjørdal og regionen for øvrig, poengterer han.

Mandag ettermiddag ble Ungdomsrådet med to medlemmer fra formannskapet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne invitert med i prosessen med å utvikle kulturhusets visjon og grunnverdier.

Etter en kort orientering ble rådene blandet for å legge fram forslag om sentrale verdier. Begrep som

 • kunnskap
 • samhold
 • engasjement
 • kreativitet
 • samhandling

sto sentralt blant forslagene. Hver gruppe samlet sine forslag på et ark. De ble satt opp med ”ryggen” til forsamlingen slik at hver enkelt deltaker kunne stemme i hemmelighet. Forslagene fra idémyldringen og stemmeresultatene blir oversendt arbeidsgruppa.

Hva skal kulturhuset i Stjørdal hete? Hva er bedre enn Stjørdal kulturhus?

 

Generasjoner er samlet i tanker om visjon for kulturhuset.

 

Under myldringen ble det presentert forslag som

 • Stjørdalas-stua
 • Storstua i Stjørdal
 • Ole Vig Senteret
 • Huset
 • Kulturstien
 • Kulturhuset vårres

Det vil bli lagt fram en sak for Komité kultur, næring og miljø som tar opp disse forslagene. Prosessen går videre.

 


Les forrige sak:
Havn gir 600 arbeidsplasser

  Etablering av havn på Hell kan gi 600 arbeidsplasser mener […]

Close